All Questions
prev
Poprzedni:3.44 Dlaczego Msza św. jest tak nudna?
next
Następny:3.46 Skąd ten nacisk na grzech zamiast na nadzieję?

3.45 Jak wygląda Msza Święta w porządku rzymskim?

Eucharystia

W każdą niedzielę lub – jeśli to możliwe – każdego dnia chrześcijanie gromadzą się na spotkaniu z Jezusem w Eucharystii. W aplikacji #TwGOD znajdziesz teksty Mszy świętej w różnych językach.

Liturgia Eucharystii składa się z czterech głównych części:

1) Obrzędów wstępnych;

2) Liturgii słowa, w czasie której Bóg mówi do nas poprzez teksty biblijne;

3) Liturgii eucharystycznej, podczas której Jezus ofiarowuje nam swoje Ciało i Krew;

4) Obrzędów zakończenia.

 

Po obrzędach wstępnych Bóg przemawia w liturgii słowa, Jezus darowuje swoje życie w Eucharystii i jesteśmy rozsyłani z powrotem na świat.