All Questions
prev
Poprzedni:5.9 W jaki sposób moje grzechy zostaną wybaczone, jeśli dostęp do kapłana jest niemożliwy?
next
Następny:5.11 Co się stanie, gdy ktoś umrze bez sakramentu albo bez pogrzebu?
Old woman in the bed

5.10 Jak udzielane są sakramenty w nagłych wypadkach?

Życie Sakramentami

Sakramenty są uważane za bardzo ważne i mogą zostać udzielone natychmiastowo w każdej sytuacji zagrożenia życia, a szczególnie, gdy istnieje realne niebezpieczeństwo, że dana osoba umrze. Już od najwcześniejszych czasów istnienia Kościoła księża są wezwani do modlitwy nad chorymi (Jk 5, 14).

  • Chory może wyznać swoje grzechy kapłanowi, otrzymać Boże przebaczenie i rozgrzeszenie w Sakramencie pojednania.
  • Bierzmowanie może zostać udzielone przez kapłana w nagłych przypadkach poprzez nałożenie rąk i namaszczenie krzyżmem.
  • Sakrament  namaszczenia chorych daje siłę osobom chorym i umierającym oraz odpuszczenie ich grzechów. Jeżeli istnieje ryzyko zarażenia, kapłan może namaścić daną osobę np. za pomocą specjalnego patyczka.
  • Ostatnim Sakramentem jest Eucharystia. Tą ostatnią Komunię Świętą nazywamy wiatykiem, „pokarmem na drogę”. Jeśli nie ma innej możliwości, może to być Komunia duchowa.
  • Jeśli chodzi o chrzest, to w nagłych przypadkach ochrzcić wodą może każdy, jeżeli ma zamiar udzielenia chrztu katolickiego.
  • Sakramenty małżeństwa lub święceń kapłańskich mogą w ekstremalnych przypadkach zostać udzielone nawet na łożu śmierci.

Zajrzyj również do aplikacji Tweetując z BOGIEM: Msza i modlitwy > Modlitwy katolickie > Tab. 7: Modlitwy dla kapłana

Od samego początku chrześcijanie wzywali kapłana, aby w razie potrzeby udzielił sakramentów..