All Questions
prev
Poprzedni:5.6 Nie mam możliwości pójścia na mszę - czy nadal mogę otrzymać sakramentalną łaskę Boga?
next
Następny:5.8 Jak mogę dokonać aktu komunii duchowej?

5.7 Jaka jest różnica między komunią rzeczywistą a komunią duchową?

Życie Sakramentami

Istnieje wiele powodów, dla których bez winy z twojej strony nie możesz uczestniczyć we mszy świętej ani przyjmować komunii. Choroba, zbyt duża odległość, zamknięcie kościołów, brak kapłanów, decyzje biskupa… Mimo to zawsze i wszędzie możesz dokonać aktu komunii duchowej: wyrażasz wiarę w obecność Jezusa w Sakramencie Eucharystii, i pragnienie przyjęcia Go w swoim sercu. Zwróć uwagę, że nawet gdy uczestniczysz w niedzielnej Mszy, nie masz obowiązku przyjęcia rzeczywistej Komunii.

Dopóki nie możesz przyjąć komunii, uczciwa komunia duchowa daje ci łaski, których pragniesz. Jest to autentyczne uczestnictwo w ciele i krwi Jezusa (niedoskonałe, dopóki nie będzie można ponownie przyjąć rzeczywistej komunii). To tak, jakbyśmy śpiewali po poświęceniu: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.” Tylko wtedy, gdy Jezus przyjdzie ponownie, będziemy mogli z Nim wejść w doskonałe życie na wieki. Do tego czasu starajmy się żyć naszym niedoskonałym życiem tak dobrze, jak potrafimy.

Dopóki nie możesz przyjąć Komunii, komunia duchowa daje ci łaski, których pragniesz.