DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Anterior:1.21 Oare acele evenimente minunate din Biblie nu sunt doar poveşti?
next
Următorul:1.23 De ce Abraham este atât de important?

1.22 De ce a avut loc Marele Potop în vremea lui Noe?

Principalele evenimente în Vechiul Testament

Cartea Genezei ne spune că, la mulți ani după căderea lui Adam și a Evei, Dumnezeu a fost din nou dezamăgit de oameni, care s-au comportat într-un mod rău și păcătos. Îi părea rău că îi crease și voia să îi distrugă într-un potop mare. Doar Noe s-a comportat corect. Dumnezeu i-a spus să construiască o arcă pentru a-și adăposti familia, precum și câte o pereche din toate speciile de animale de pe pământ (Gen 6,13-19)

După ce potopul a acoperit pământul, arca lui Noe a plutit pe o mare întinsă. După 150 de zile apa a început să scadă. Dumnezeu a făcut un legământ cu toți oamenii: niciodată nu va mai permite ca pământul să fie inundat. Curcubeul este un semn al acestei promisiuni (Gen 9,16)

Din cauza păcatelor oamenilor, Dumnezeu i-a nimicit prin potop. Noe era un om drept, de aceea Dumnezeu l-a salvat pe el şi familia lui.
Înțelepciunea Bisericii

Care sunt primele etape ale revelaţiei lui Dumnezeu?

Încă de la început, Dumnezeu se manifestă primilor părinţi, Adam şi Eva, şi îi invită la o comuniune intimă cu el. După căderea lor, nu întrerupe revelaţia sa şi promite mântuirea pentru toată descendenţa lor. După potop, încheie cu Noe o alianţă între el şi toate fiinţele vii.  [CCBC 7]

În ce mod se manifestă Dumnezeu în Vechiul Testament?

Dumnezeu se manifestă în Vechiul Testament ca Dumnezeul care a creat lumea din iubire şi care rămâne fidel faţă de oameni chiar şi atunci când aceştia se îndepărtează de el prin păcat.

Dumnezeu se face cunoscut în istorie: el încheie o Alianţă cu Noe pentru salvarea tuturor fiinţelor vii; îl cheamă pe Abraham să fie „tată al unei mulţimi de popoare” (Gen 17,5b) şi binecuvântează în el „toate neamurile pământului” (Gen 12,3b). Poporul lui Israel,provenit din Abraham, devine proprietatea sa specială; Dumnezeu se manifestă lui Moise cu propriul nume; numele său misterios Yhwh, scris în formă extinsă Yahweh, înseamnă „Eu sunt” (Ex 3,14). El eliberează Israelul din sclavia Egiptului, încheie cu el Alianţa pe Sinai şi îi dă, prin Moise, Legea sa. În multe rânduri Dumnezeu trimite poporului său profeţi pentru a-l chema la convertire şi la reînnoirea Alianţei. Profeţii vestesc că Dumnezeu va încheia o nouă şi veşnică Alianţă, care va realiza o reînnoire radicală şi o răscumpărare definitivă; această Alianţă va fi pentru toţi oamenii. [Youcat 8]

Asta spune Papa

În diferitele epoci ale istoriei, oamenii au continuat să comită păcate, poate chiar mai mari decât cele descrise ca fiind comise înainte de potop. Cu toate acestea, din cuvintele legământului pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Noe, ne dăm seama că acum niciun păcat nu-l mai poate determina pe Dumnezeu să distrugă lumea pe care el însuși a creat-o. [Sf. Papă Ioan Paul al II-lea, Predică, 16 februarie 1997]