All Questions
prev
Prethodna:1.21 Nisu li te nevjerojatne biblijske priče zapravo bajke?
next
Sljedeći:1.23 Zašto je Abraham tako važan?

1.22 Zašto se veliki potop dogodio u Noino vrijeme?

Glavni događaji Starog zavjeta

Knjiga Postanka govori nam da je mnogo godina nakon pada Adame i Eve, Bog bio razočaran ljudima, jer su se ponašali loše i grešno. Bilo mu je žao što ih je stvorio i htio ih je uništiti u velikoj poplavi. Samo se Noa dobro ponašao. Bog mu je rekao da sagradi arku koja će primiti njegovu obitelji, kao i mužjake i ženke svih životinjskih vrsta na svijetu. (Post 6,13-19)Post 6,13-19:Reče Bog Noi: “Odlučio sam da bude kraj svim bićima jer se zemlja napunila opačinom; i, evo, uništit ću ih zajedno sa zemljom. Napravi sebi korablju od smolastoga drveta; korablju načini s prijekletima i obloži je iznutra i izvana paklinom. A pravit ćeš je ovako: neka korablja bude trista lakata u duljinu, pedeset u širinu, a trideset lakata u visinu. Na korablji načini otvor za svjetlo, završi ga jedan lakat od vrha. Vrata na korablji načini sa strane; neka ima donji, srednji i gornji kat. Ja ću, evo, pustiti potop – vode na zemlju – da izgine svako biće pod nebom, sve u čemu ima dah života: sve na zemlji mora poginuti. A s tobom ću učiniti savez; ti ćeš ući u korablju – ti i s tobom tvoji sinovi, tvoja žena i žene tvojih sinova. A od svega što je živo – od svih bića – uvedi u korablju od svakoga po dvoje da s tobom preživi, i neka budu muško i žensko.”.

Nakon što je poplava prekrila zemlju, Noina arka je plovila ogromnim morem. Nakon 150 dana, voda je počela opadati. Bog je sklopio savez sa svim ljudima: nikada više neće dopustiti da se zemlja poplavi. Duga je znak ovog obećanja (Post 9,16)Post 9,16:U oblaku kad se pojavi duga, ja ću je vidjeti i vjekovnog ću se sjećati saveza između Boga i svake žive duše, svakog tijela na zemlji.

Bog je uništio ljude potopom zbog njihovih grijeha. No, Noa je bio pravedan pa je Bog spasio njega i njegovu obitelj.
Mudrost Crkve

Koje su prve etape Božje Objave?

Već od početka Bog se otkriva praroditeljima Adamu i Evi te ih poziva na usrdno zajedništvo sa sobom. Nakon njihova pada ne prekida svoje objave, već obećava spasenje njihovu svekolikom potomstvu. Nakon potopa sklapa s Noom savez između sebe i sviju živih bića. [KKKC 7]

Kako se Bog objavljuje u Staromu zavjetu?

Bog se u STAROMU ZAVJETU pokazuje kao Bog koji je iz ljubavi stvorio svijet i ljude kojima ostaje vjeran i onda kada su zbog grijeha od njega otpali.

 

Bog daje da ga se u povijesti iskusi: s Noom sklapa savez za spasenje svih stvorenja. Poziva Abrahama za “praoca mnogih naroda” (Post 17,5b), da u njemu blagoslovi “sve narode zemlje” (Post 12,3b). Izraelski narod, potekao od Abrahama, bit će njegovo posebno vlasništvo. Mojsiju se javlja poi menu. Ime יהוה, najčešće pisano JHVH, znači “Ja sam koji jesam” (Izl 3,14). On oslobađa Izraela iz egipatskoga ropstva, sklapa savez na Sinaju i Mojsiju daje Zakon. Bog uvijek ponovno svojemu narodu šalje proroke da ga pozove na obraćenje i obnovu saveza. Proroci naviještaju da će Bog sklopiti novi i vječni savez, koji će donijeti korjenitu obnovu i konačno otkupljenje. Taj će savez biti otvoren svim ljudima. [Youcat 8]

 

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Ivan Pavao II., Homilija, 16. veljače 1997.

Tijekom povijesti, ljudi su i dalje činili grijehe, možda čak i veće od onih opisanih prije potopa. Međutim, iz riječi Saveza, kojeg je Bog sklopio s Noom, shvaćamo da sada ne postoji grijeh, koji može dovesti Boga da uništi svijet kojeg je sam stvorio. [Papa Ivan Pavao II., Homilija, 16. veljače 1997.g.]