Alle Tweets
Vorige:
Volgende:

1.22 Waarom gebeurde de zondvloed in de tijd van Noach?

Belangrijke gebeurtenissen in het Oude Testament

Het Bijbelboek Genesis vertelt dat jaren na de zondeval van Adam en Eva God opnieuw teleurgesteld raakte in de mensen, die zich slecht en zondig gedroegen. Hij kreeg spijt dat Hij hen gemaakt had en wilde de mensen door een grote zondvloed vernietigen. Alleen Noach gedroeg zich goed. God gaf hem de opdracht om een ark te bouwen, waarin hij zijn gezin en van alle diersoorten een mannetje en een vrouwtje moest brengen (Gen 6,13-19)Gen 6,13-19: "God zei tegen Noach: ‘De dagen van de mensen zijn geteld, want zij zijn er de schuld van dat de aarde vol geweld is. Ik ga hen met de aarde vernietigen. U moet een ark van pijnhout bouwen; met riet moet u de ark maken, en haar van binnen en van buiten met pek bestrijken. U moet haar als volgt maken: de ark moet driehonderd el lang zijn, vijftig el breed en dertig el hoog. Het dak dat u op de ark aanbrengt moet één el naar buiten uitsteken. In een van de zijden moet u een deur aanbrengen; ook moet u een onderste, een tweede en een derde ruim maken. Want Ik sta op het punt een watervloed over de aarde te brengen, die alle levende wezens onder de hemel zal verdelgen; alles wat zich op de aarde bevindt zal omkomen. Met u echter zal Ik een verbond sluiten; u moet zich inschepen in de ark, met uw zonen, met uw vrouw en met de vrouwen van uw zonen. Van alle levende wezens moet u verder één paar in de ark brengen, om ze met u samen in leven te laten blijven; een mannelijk en een vrouwelijk dier moet het zijn.’".

Nadat de aarde was overstroomd, dreef de ark van Noach op een enorme zee. Na 150 dagen begon het water te zakken. God sloot een verbond met alle mensen: nooit meer zou Hij een zondvloed over de aarde laten vloeien. De regenboog is hier een teken van (Gen 9,16)Gen 9,16: "Als de boog in de wolken staat, zal Ik hem zien en daarbij denken aan het altijddurend verbond tussen God en alle levende wezens, alles wat op de aarde leeft.".

> Lees meer in het boek

Vanwege de zonden van de mensen wilde God middels de zondvloed opnieuw beginnen. Omdat Noach rechtvaardig was. ging God met hem verder.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat zijn de eerste fases van de openbaring van God?

Vanaf het begin openbaart God zich aan onze stamouders, Adam en Eva, en roept hen tot een innige gemeenschap met Hem. Na hun zondeval houdt Hij niet op zich aan hen te openbaren en belooft Hij voor al hun nakomelingen het heil. Na de zondvloed sluit Hij met Noach een verbond, tussen Hem en alle levende wezens. [CCKK 7]

Hoe openbaart God zich in het Oude Testament?

God toont zich in het Oude Testament als een God die de wereld uit liefde geschapen heeft en de mensen trouw blijft, zelfs wanneer zij zich in zonde van Hem afkeren.

God laat zich ervaren in de geschiedenis. Met Noach sluit Hij een verbond dat alle levende wezens gered zullen worden. Hij roept Abraham en maakt hem tot "Vader van vele volken" (Gen. 17, 5), en in hem zegent Hij "alle volken op aarde" (Gen. 12, 3). Het volk Israël dat uit Abraham voortkomt, rekent Hij tot zijn eigendom. Aan Mozes stelt Hij zich voor met zijn naam. Zijn mysterievolle naam is יהוה, meestal geschreven als Jahwe; die naam betekent "IK BEN DIE IS" (Ex. 3, 14). Hij bevrijdt Israël uit de slavernij van Egypte, sluit op de Sinaï een verbond met hen en geeft hun via Mozes de Wet. Steeds weer stuurt God profeten naar zijn volk, om het op te roepen tot ommekeer en hernieuwing van het verbond. De profeten kondigen aan dat God een nieuw en eeuwig verbond zal sluiten, waarin alles radicaal vernieuwd en voorgoed verlost zal zijn. Dit verbond zal bedoeld zijn voor alle mensen. [Youcat 8]