All Questions
prev
Poprzedni:5.14 Czy zwracanie się do Boga wyłącznie podczas kryzysu nie jest przejawem hipokryzji?
next
Następny:5.16 Jak Chrześcijanie przygotowują się na śmierć?

5.15 Czego Biblia uczy o doświadczeniu kryzysu?

Bóg i katastrofa

Przede wszystkim powinieneś sobie uświadomić, że bez względu na to, co się dzieje, Jezus zawsze jest z tobą (Mt 28, 20). Bardzo często Biblia nawołuje: „Nie lękajcie się”  (Iz 43, 1; Łk 12, 32). Mógłbyś pomyśleć, że do tej pory miałeś wszystko pod kontrolą, a w pewnym momencie tą kontrolę straciłeś  i teraz się boisz. W odpowiedzi spróbuj poddać się sile, którą chce cię obdarować Bóg (1 Krn 16, 11; Ps 27, 1). Ta siła nie sprawi, że będziesz miał wszystko pod kontrolą.

Ona uczyni o wiele więcej: jeśli zaakceptujesz swoją wrażliwość i będziesz rozpowszechniał Bożą miłość gdziekolwiek możesz, przezwyciężysz zło , które spowodowało ten kryzys, bo nie poddasz się samolubnemu strachowi. Uważaj na to, by kryzys nie był wymówką dla egoizmu! Wręcz przeciwnie: jedynie „doskonała miłość usuwa lęk” (1 J 4, 18). Podziel się na przykład z potrzebującymi, zamiast samolubnie gromadzić zapasy.

Poniżej pięć wersetów z Biblii, które mogą Ci pomóc:

1. „Rozważajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie zawsze Jego oblicza” (1 Krn 16, 11).

2.  „Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Przez to miłość osiąga w nas kres doskonałości, że mamy pełną ufność na dzień sądu, ponieważ tak, jak On jest [w niebie], i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 16-19)

3. „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28).

4. „O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” (1 Flp 4, 6-7).

6. „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na Swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną” (Ps 23, 1-4).

Bóg jest z tobą szczególnie w czasie kryzysu: otwórz się na Niego i poddaj Jego mocy!