Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:5.14 A nuk është hipokrizi të kthehemi tek Zoti vetëm kur jemi në krizë?
next
Tjetra:5.16 Si përgatiten të krishterët për vdekje?

5.15 Çfarë na mëson Bibla për përballjen me një krizë?

Zoti dhe katastrofat

Para së gjithash duhet të kuptoni se çfarëdo që të ndodhë, Jezusi është me ju (Mt 28:20). Shpesh Bibla ma thotë: “Mos ki frikë”(Is 43: 1; Lk 12:32). Ju mund të mendoni se keni pasur gjithçka nën kontroll, kështu që tani që e keni humbur atë përjetoni frikë. Si përgjigje, përpiquni t'i dorëzoheni forcës që Zoti dëshiron t'ju dhurojë (1 Kr 16:11; Ps 27: 1). Kjo nuk është një forcë që do t'ju japë kontroll mbi gjithçka. Bën shumë më tepër: duke pranuar ndjeshmërinë tuaj dhe duke përhapur dashurinë e Zotit aty ku mundeni, ju po luftoni të keqen që ju shkaktoi këtë krizë sepse ju nuk i dorëzoheni frikërave egoiste. Bëni kujdes, kriza nuk është justifikim për egoizmin! Përkundrazi: vetëm "dashuria e përsosur e largon frikën" (1 Gjonit 4:18). Ndani me ata që kanë nevojë në vend që të grumbulloni për vete me egoizëm.

Këtu janë pesë vargje biblike që mund t'ju ndihmojnë:

1."Kërkoni Zotin dhe forcën e Tij, kërkoni vazhdimisht praninë e tij" (1 Kr 16:11).

2. "Zoti është dashuri ... Nuk ka frikë në dashuri, por dashuria e përsosur e largon frikën; sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe kush ka frikë nuk ka arritur përsosmërinë në dashuri. Ne duam sepse Ai na deshi i pari”(1 Gjonit 4: 16-19)

3."Ejani tek unë të gjithë ju që jeni të lodhur prej barrës së rëndë e unë do t’ju çlodh" (Mateu 11:28).

4."Mos u shqetëso për asgjë, por në çdo gjë me lutje dhe përgjërim me falënderime, le t’i bëj të njohura kërkesat e tua Zotit. Dhe paqja e Zotit, e cila tejkalon çdo zgjuarësi, do të ruajë zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus”(Fil 4: 6-7).

5."Zoti është bariu im, unë nuk do të dëshiroj. Ai më bën të shtrihem në kullota të gjelbërta; ai më udhëheq pranë ujërave të qeta; ai ma kthen shpirtin. Ai më çon në shtigje të drejta për hir të emrit të tij. Edhe pse ec nëpër luginën më të errët, nuk kam frikë nga e keqja; sepse je me mua "(Ps 23: 1-4).

Zoti është me ju veçanërisht në momente krize: shprehuni me Të dhe dorëzojuni fuqisë së Tij!