Alle Vragen
prev
Vorige:5.14 Is het niet hypocriet om je alleen in een crisis tot God te wenden?
next
Volgende:5.16 Hoe bereiden christenen zich voor op de dood?

5.15 Wat zegt de Bijbel over hoe je een crisis het hoofd kunt bieden?

God en rampspoed

Wees je er ten eerste van bewust dat Jezus bij je is, wat er ook gebeurt (Mt 28,20). Heel vaak nodigt de Bijbel je uit: “Wees niet bang” (Js 43,1; Lc 12,32). Je dacht misschien dat je alles onder controle had, en nu je de controle kwijt bent, ben je bang. Probeer je daarentegen over te geven aan de kracht die God je wil geven (1 Kr 16,11; Ps 27,1). Dit is geen kracht die je de controle geeft over alles. Het doet veel meer: door je kwetsbaarheid te accepteren en waar je ook kunt Gods liefde te verspreiden, verzet je je tegen het kwaad dat deze crisis veroorzaakte, omdat je niet toegeeft aan egoïstische angst. Pas op, een crisis is geen excuus voor egoïsme! Integendeel: alleen “volmaakte liefde verdrijft angst” (1 Jn 4,18). Wees bereid om met mensen in nood te delen in plaats van egoïstisch te hamsteren.

Hier zijn vijf Bijbelverzen die je kunnen helpen:

1. “Richt u op de Heer en zijn macht; zoek voortdurend zijn aanschijn” (1 Kr 16,11).

2. “God is liefde… Liefde laat geen ruimte voor vrees. De volmaakte liefde drijft de vrees uit, want vrees duidt op straf, en wie vreest is niet volgroeid in de liefde. Wij hebben lief, omdat Hij ons het eerst heeft liefgehad” (1 Jn 4,16-19).

3. “Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven” (Mt 11,28).

4. “Wees niet bezorgd, maar laat al uw wensen bij God bekend worden door te bidden en te smeken en door een dankgebed te zeggen. En de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus” (Fil 4,6-7).

5. “De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij in grazige weiden rusten, Hij voert mij naar vredig water, daar geeft Hij mij nieuwe kracht. Hij leidt mij op het rechte spoor, omwille van zijn naam. Al moet ik door dalen van duisternis en dood, ik ben voor geen onheil bang, want U bent bij mij” (Ps 23,1-4).

God is bij je, vooral in een crisis: open jezelf voor Hem en geef je over aan zijn kracht!