All Questions
prev
Prethodna:1.24 Zašto je izraelski narod lutao pustinjom 40 godina?
next
Sljedeći:1.26 Zašto je Isus umro za nas?

1.25 Koja je pouka priče o Jobu?

Glavni događaji Starog zavjeta

Job je imao dobar život i potpuno se pouzdao u Boga, ali tada su mu se dogodile mnoge strašne stvari (na primjer, izgubio je svu djecu i razbolio se). Unatoč njegovoj strašnoj patnji, nastavio je vjerovati u Boga. Zle stvari u njegovom životu potjecale su od Sotone (vraga), koji je mislio da Job vjeruje samo zato što je imao dobar život (Job 1,6-12)Job 1,6-12:"Jednoga dana dođu sinovi Božji da stanu pred Jahvu, a među njima pristupi i Satan. Jahve tad upita Satana: »Odakle dolaziš?« – »Evo prođoh zemljom i obiđoh je«, odgovori on. Nato će Jahve: »Nisi li zapazio slugu moga Joba? Njemu na zemlji nema ravna. Čovjek je to neporočan i pravedan, boji se Boga i kloni zla!« A Satan odgovori Jahvi: »Zar se Job uzalud Boga boji? Zar nisi ogradio njega, kuću mu i sav posjed njegov? Blagoslovio si djelo njegovih ruku, stoka mu se namnožila po zemlji. Ali pruži jednom ruku i dirni mu u dobra: u lice će te prokleti!« »Neka ti bude!« – reče Jahve Satanu. – »Sa svime što ima radi što ti drago; samo ruku svoju na nj ne diži.« I Satan ode ispred lica Jahvina".

Sotona je učinio sve kako bi Job izgubio vjeru, ali Job je i dalje vjerovao u Boga. Njegova upornost je nagrađena: nakon što je Sotona odustao, Bog je blagoslovio Jobov život(Job 42,12)Job 42,12:"Jahve blagoslovi novo Jobovo stanje još više negoli prijašnje. Blago mu je brojilo četrnaest tisuća ovaca, šest tisuća deva, tisuću jarmova volova i tisuću magarica". Za nas je to poruka da se povjerenje u Boga konačno nagrađuje, sada na zemlji ili kasnije na nebu. Unatoč patnji, koju svakodnevno viđamo i doživljavamo na ovom svijetu, naš život i naša patnja nisu besmisleni, zahvaljujući Božjoj ljubavi.

Job pokazuje da se možemo pouzdati u Boga i u vremenima boli ili tuge. Povjerenje u Boga se uvijek nagrađuje, sada i na nebu.
Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Ivan Pavao II., Spasonosno trpljenje, br. 10

Čovjek može Bogu postaviti [pitanje o značenju patnje] svim osjećajem svoga srca i svojim umom punim bojazni i tjeskobe; a Bog očekuje pitanje i sluša ga, kao što vidimo u objavi Starog zavjeta. U Knjizi o Jobu pitanje je našlo svoj najživopisniji izraz. [Papa Ivan Pavao II., Spasonosno trpljenje, br. 10]