All Questions
prev
Prethodna:3.61 Ako je Isus živ, zašto se usredotočiti na križ? Koje dane mogu preskočiti korizmi? Zašto ove postaje križnog puta?
next
Sljedeći:4.2 Što bih trebao učiniti sa svojim životom?

4.1 Zašto smo ovdje na zemlji?

Poziv

Bog želi samo jedno: tvoju sreću. Zbog toga te je stvorio. Možeš živjeti smislen i sretan život ljubeći Boga i druge ljude.

Bog je svugdje prisutan gdje se ljudi vole, brinu jedni o drugima ili mole zajedno. Živeći na ovaj način, istovremeno se usredotočiš na svoju konačnu budućnost u raju, gdje će tvoja sreća biti savršena.

 

Ovdje smo da Boga spoznamo, ljubimo i služimo mu. To će nas usrećiti onoliko koliko je to ovdje na zemlji moguće i učiniti nas savršeno sretnima u nebu.
Mudrost Crkve

Zašto je Bog stvorio čovjeka?

Bog je sve stvorio za čovjeka, a čovjek je stvoren da Boga spozna, da mu služi i ljubi ga te da mu sve stvorenje prikazuje u zahvalnosti te da bude uzdignut na život s Bogom u nebu. Samo u otajstvu Utjelovljene Riječi istinski se rasvjetljuje tajna čovjeka određena da održava sliku Sina Božjega koji je postao čovjekom i koji je savršena “slika Boga nevidljivoga” (Kol 1,15). [KKKC 67]

U čemu se sastoji prirodni moralni zakon?

Prirodni zakon, što ga je Stvoritelj upisao u srce svakoga čovjeka, sastoji se u sudjelovanju u Božjoj mudrosti i dobroti. On izražava izvoran moralni osjećaj koji čovjeku omogućuje da uz pomoć razuma razluči dobro od zla. On je sveopći i nepromjenjiv, postavlja temelj dužnostima i temeljnim pravima osobe, kao i ljudskoj zajednici te samome građanskom zakonu. [KKKC 416]

Što je to naravni moralni zakon, koji svi mogu spoznati?

Ako čovjek treba činiti dobro i izbjegavati zlo, mora u njegovu nutrinu biti upisana sigurnosti što je dobro, a što je zlo. U stvari, doista postoji takav, ljudima na određeni način “prirođen” moralni zakon, što ga svaki čovjek može u temelju spoznati vlastitim razumom.

 

NARAVNI MORALNI ZAKON vrijedi za sve. On čovjeku govori koja temeljna prava i dužnosti ima, izgrađujući tako vlastiti temelj zajedničkoga života u obitelji, društvu i državi. Budući da je naravna spoznaja grijehom i ljudskom slabošću često zamagljena, čovjeku je potrebna Božja pomoć i njegova OBJAVA kako bi ostao na dobromu putu. [Youcat 333]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Augustin, Ispovijesti

Čovjek, koji je dio vašeg stvaranja, želi vas hvaliti [kao našega Boga]. Potičete nas da nas oduševe što vas hvalimo; jer vi ste nas stvorili za sebe, a naša srca su nemirna, dok ne smire u Tebi. [Sv. Augustin, Ispovijesti, 1. knjiga, 1. poglavlje (ML 32, 661)]

Sv. Ambrozije, O Kajinu i Abelu

Jasno Kristovo milosrđe propovijeda se u svemu, od činjenice da oni koji stradaju čine to iz vlastitog zanemarivanja. Oni koji su s druge strane spašeni, oslobođeni su kroz Kristovu namjeru, koji će imati sve ljude da se spase i dođu do spoznaje istine (1 Tim. 2,4). [Sv. Ambrozije, O Kajinu i Abelu, 2. knjiga, 3. poglavlje (ML 14, 346)]