All Questions
prev
Vorige:1.24 Waarom trok het volk Israël 40 jaar door de woestijn?
next
Volgende:1.26 Waarom is Jezus voor ons gestorven?

1.25 Wat is het moraal van het verhaal van Job?

Belangrijke gebeurtenissen in het Oude Testament

Job had een goed leven en vertrouwde volledig op God, maar er overkwam hem een hele reeks nare dingen (hij verloor onder andere al zijn kinderen en werd ziek). Hoewel hij letterlijk ‘in zak en as’ zat, bleef hij vertrouwen op God. Het kwaad in zijn leven kwam van de satan (de duivel), die dacht dat Job alleen geloofde omdat hij een goed leven had (Job 1,6-12)Job 1,6-12: Op de dag dat de hemelingen gewoonlijk hun opwachting maken bij de Heer, kwam ook de satan met hen mee. En de Heer zei tegen de satan: ‘Waar bent u overal geweest?’ ‘Ik heb rondgezworven over de aarde’, antwoordde de satan. ‘Wel,’ vroeg de Heer, ‘hebt u ook gelet op Job, mijn dienaar? Op aarde is er geen tweede zoals hij; onberispelijk, rechtschapen, hij vreest God en houdt zich ver van het kwaad.’ De satan antwoordde: ‘Hij vreest God niet voor niets! U hebt immers hemzelf, zijn familie en heel zijn bezit aan alle kanten omgeven en beschermd, U zegent alles wat hij onderneemt, en in het land grijpt zijn bezit steeds verder om zich heen. Maar pak hem eens aan, tref hem in alles wat hij heeft: wedden dat hij U vervloekt in uw gezicht.’ Toen zei de Heer tegen de satan: ‘Goed, alles wat hij heeft is in uw hand, alleen van hemzelf moet u afblijven.’ En de satan verliet de vergadering..

De satan deed er alles aan om Job van zijn geloof te brengen, maar Job bleef vertrouwen op God alleen. Zijn volharding werd uiteindelijk beloond want nadat de satan opgaf, zegende God Jobs verdere leven (Job 42,12)Job 42,12: En de Heer zegende het latere leven van Job nog meer dan het vroegere; hij had veertienduizend schapen en geiten in bezit, zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen.. Ook voor ons geldt dat vertrouwen op God uiteindelijk wordt beloond, nu op aarde of straks in de hemel. Ondanks het lijden dat we dagelijks in deze wereld zien en meemaken, is dit niet uitzichtloos, vanwege Gods liefde.

Job laat zien dat je juist ook bij verdriet, pijn en lijden op God mag vertrouwen: trouw aan God wordt altijd beloond, nu en in de hemel.
Dit zeggen de pausen

Man can put [the question of the meaning of suffering] to God with all the emotion of his heart and with his mind full of dismay and anxiety; and God expects the question and listens to it, as we see in the Revelation of the Old Testament. In the Book of Job the question has found its most vivid expression. [Pope John Paul II, Salvifici Dolores, n. 10]