DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:1.24 Prečo putovali Izraeliti púšťou 40 rokov?
next
Ďalej:1.26 Prečo za nás Ježiš zomrel?

1.25 Aké plynie ponaučenie z príbehu knihy Jób?

Hlavné udalosti Starého zákona

Jób mal dobrý život a úplne dôveroval Bohu. Zrazu ho však postihlo mnoho hrôz a ťažkostí (stratil napríklad všetky deti a ťažko ochorel). Napriek hroznému osudu však neprestával dôverovať Bohu. Zlé veci v jeho živote pochádzali od Satana (diabla), ktorý si myslel,  že Jób veril Bohu len preto, lebo mal dobrý život (Jób 1,6-12)Jób 1,6-12 – Tu v ktorýsi deň prišli Boží synovia a postavili sa pred Pána. S nimi prišiel aj satan. Pán povedal satanovi: „Skadiaľ prichádzaš?“ Satan odpovedal: „Chodil som krížom-krážom po zemi.“ Pán povedal satanovi: „A všimol si si môjho služobníka Jóba? Niet mu rovného na zemi. Je to muž dokonalý a statočný, bojí sa Boha a chráni sa zlého.“ Satan odpovedal Pánovi: „Vari sa Jób zadarmo bojí Boha?! A neurobil si ty sám akoby ohradu okolo neho, okolo jeho domu a okolo všetkého jeho imania?! Požehnávaš prácu jeho rúk a jeho čriedy zaplavili šíry kraj. Ale vztiahni ruku a zasiahni všetko jeho imanie, či ti nebude kliať do očí!“ Tu Pán povedal satanovi: „Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!“ satan sa vzdialil spred Pánovej tváre..

Satan robil všetko, čo mohol, aby pripravil Jóba o vieru, no Jób ďalej dôveroval iba Bohu. Za vytrvalosť napokon dostal svoju odmenu: potom, čo sa Satan vzdal, Boh požehnal Jóbov život (Jób 42,12)Jób 42,12 – A Pán požehnal koniec Jóbovho života viac ako jeho začiatok, takže mal štrnásť tisíc oviec, šesťtisíc tiav, tisíc záprahov rožného statku a tisíc oslíc.. Aj pre nás je tu posolstvo, že ak dôverujeme Bohu, napokon príde odmena, či už tu na zemi, alebo neskôr v nebi. Napriek utrpeniu, ktoré v tomto svete vidíme a každý deň prežívame, náš hriech i utrpenie majú vďaka Božej láske zmysel.

Jób je príkladom toho, že aj v čase bolesti a smútku človek môže dôverovať Bohu. Za dôveru v Boha vždy prichádza odmena, teraz i v nebi.
Toto hovoria pápeži

Človek môže predniesť otázku významu utrpenia Bohu so všetkými citmi v srdci a so všetkým rozhorčením a strachom, ktoré má v mysli; Boh túto otázku očakáva a počúva ju, ako napokon vidíme aj v Zjavení Starého zákona. V Knihe Jób je táto otázka vyjadrená azda najfarbistejšie. [Pápež Ján Pavol II., Salvifici dolores, č. 10]