All Tweets
prev
Prethodna:1.22 Zašto se veliki potop dogodio u Noino vrijeme?
next
Sljedeći:1.24 Zašto je izraelski narod lutao pustinjom 40 godina?

1.23 Zašto je Abraham tako važan?

Glavni događaji Starog zavjeta

Abraham je imao gotovo sve što je želio, kada ga je Bog jednog dana zamolio da ostavi iza sebe svoju zemlju i svoj imetak te da putuje sa svojom obitelji u zemlju, koju će mu Bog pokazati (Post 12,1)Post 12,1:Jahve reče Abramu: “Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve koje ću ti pokazati”. Bog mu je obećao mnogo potomaka. Abraham je vjerovao Bogu i to s pravom: usprkos njihovoj starosnoj dobi, Abrahamu i njegovoj ženi Sari rodio se sin (Izak) (Post 21,2-3)Post 21,2-3:"Sara zače i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti – u vrijeme koje je Bog označio. Abraham nadjene ime Izak svome sinu što mu ga Sara rodi".

Kao krajnji test, Bog je tražio od Abrahama da žrtvuje svog sina. Unatoč njegovoj tuzi, bio je voljan poslušati, ali Bog ga je na vrijeme zaustavio. Abraham je pokazao da je svoju ljubav prema Bogu stavio iznad svega ostaloga i na taj je način surađivao s Božjim planom [>1.27]. Bog može učiniti velike stvari kroz nas, ako mu vjerujemo i surađujemo s Njim [>4.7].

> Pročitaj više u knjizi

Bog je pozvao Abrahama da bude naš “otac u vjeri”. Bio je poslušan Bogu i nagrađen za svoje povjerenje na načine koje nikada nije mogao niti zamisliti.
The Wisdom of the Church