All Questions
prev
Prethodna:1.22 Zašto se veliki potop dogodio u Noino vrijeme?
next
Sljedeći:1.24 Zašto je izraelski narod lutao pustinjom 40 godina?

1.23 Zašto je Abraham tako važan?

Glavni događaji Starog zavjeta

Abraham je imao gotovo sve što je želio, kada ga je Bog jednog dana zamolio da ostavi iza sebe svoju zemlju i svoj imetak te da putuje sa svojom obitelji u zemlju, koju će mu Bog pokazati (Post 12,1)Post 12,1:Jahve reče Abramu: “Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve koje ću ti pokazati”. Bog mu je obećao mnogo potomaka. Abraham je vjerovao Bogu i to s pravom: usprkos njihovoj starosnoj dobi, Abrahamu i njegovoj ženi Sari rodio se sin (Izak) (Post 21,2-3)Post 21,2-3:"Sara zače i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti – u vrijeme koje je Bog označio. Abraham nadjene ime Izak svome sinu što mu ga Sara rodi".

Kao krajnji test, Bog je tražio od Abrahama da žrtvuje svog sina. Unatoč njegovoj tuzi, bio je voljan poslušati, ali Bog ga je na vrijeme zaustavio. Abraham je pokazao da je svoju ljubav prema Bogu stavio iznad svega ostaloga i na taj je način surađivao s Božjim planom. Bog može učiniti velike stvari kroz nas, ako mu vjerujemo i surađujemo s Njim.

Bog je pozvao Abrahama da bude naš “otac u vjeri”. Bio je poslušan Bogu i nagrađen za svoje povjerenje na načine koje nikada nije mogao niti zamisliti.
Mudrost Crkve

Kako se Bog objavljuje u Staromu zavjetu?

Bog se u STAROMU ZAVJETU pokazuje kao Bog koji je iz ljubavi stvorio svijet i ljude kojima ostaje vjeran i onda kada su zbog grijeha od njega otpali.

 

Bog daje da ga se u povijesti iskusi: s Noom sklapa savez za spasenje svih stvorenja. Poziva Abrahama za “praoca mnogih naroda” (Post 17,5b), da u njemu blagoslovi “sve narode zemlje” (Post 12,3b). Izraelski narod, potekao od Abrahama, bit će njegovo posebno vlasništvo. Mojsiju se javlja poi menu. Ime יהוה, najčešće pisano JHVH, znači “Ja sam koji jesam” (Izl 3,14). On oslobađa Izraela iz egipatskoga ropstva, sklapa savez na Sinaju i Mojsiju daje Zakon. Bog uvijek ponovno svojemu narodu šalje proroke da ga pozove na obraćenje i obnovu saveza. Proroci naviještaju da će Bog sklopiti novi i vječni savez, koji će donijeti korjenitu obnovu i konačno otkupljenje. Taj će savez biti otvoren svim ljudima. [Youcat 8]

 

Tko su u Svetomu pismu glavni uzori poslušnosti vjeri?

Uzora je mnogo, a osobito se ističu dva: Abraham koji, stavljen na kušnju, “povjerova Bogu” (Rim 4,3), uvijek je slušao njegove pozive pa je stoga postao “ocem svih koji vjeruju” (Rim 4,11.18), i Djevica Marija koja je tijekom cijeloga svoga života na najsavršeniji način ostvarivala poslušnost vjere: “Fiat mihi secundum Verbum tuum – neka mi bude po tvojoj riječi” (Lk 1,38). [KKKC 26]

Kako možemo Bogu odgovoriti kada nam on govori? Bogu odgovoriti znači: vjerovati mu.

Tko želi vjerovati, potrebno mu je “poučljivo srce” (srce koje sluša) (1 Kr 3,9). Bog nas na mnogo načina traži. U svakomu ljudskom susretu, u svakomu doživljaju prirode koji nas dirne, u svakomu “slučajnu” događaju, u svakomu izazovu, u svakoj patnji krije se Božja poruka nama. Još nam jasnije govori kada nam se obrati svojom Riječju ili u glasu savjesti. Govori nam kao svojim prijateljima. Stoga bismo mu i mi trebali prijateljski odgovoriti, povjerovati mu, u njega imati potpuno povjerenje, učiti kako ćemo ga sve više i bolje razumjeti i njegovu volju prihvaćati bez zadrške. [Youcat 20]

 

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Benedikt XVI., Riječ Gospodnja, br. 11

Svojim savezom s Abrahamom (usp. Post 15,18) i preko Mojsija, s izraelskom narodom (usp. Izl 24,8), stekao je narod za sebe i On im se riječima i djelima objavio kao jedini, živi i istinski Bog. To je bio njegov plan, kako bi Izrael mogao naučiti iskusivši Božje puteve s čovječanstvom, i slušajući Božji glas koji im govori preko proroka, mogao bi postupno razumjeti njegove puteve potpunije i jasnije i učiniti ih širim poznatim među narodima. [Papa Benedikt XVI., Riječ Gospodnja, br. 11]