All Tweets
Prethodna:
Sljedeći:

1.24 Zašto je izraelski narod lutao pustinjom 40 godina?

Glavni događaji Starog zavjeta

Preci naroda, koji je kasnije nazvan Izrael, otišli su u Egipat za vrijeme gladi. Kasnije ih je faraon Egipta tlačio kao robove. Bog je izabrao Mojsija da oslobodi i svoj narod i vodi ga k boljem životu u zemlju, koja je obećana njihovima precima stoljećima ranije.

Faraon nije htio pustiti Izraelce, pa mu je Bog poslao katastrofe. Tada je ljudima bilo dopušteno da odu i putovali su kroz pustinju. Budući da se Izraelci nisu pokoravali Bogu i često su kršili njegove zapovijedi, kažnjeni su s 40 godina lutanja prije dolaska u obećanu zemlju.

> Pročitaj više u knjizi

Nakon što je Bog oslobodio svoj narod iz ropstva, kao kaznu za njihovu neposlušnost, trebalo im je četrdeset godina da dođu do obećane zemlje.

The Wisdom of the Church

This is what the Popes say