All Tweets
prev
Prethodna:1.23 Zašto je Abraham tako važan?
next
Sljedeći:1.25 Koja je pouka priče o Jobu?

1.24 Zašto je izraelski narod lutao pustinjom 40 godina?

Glavni događaji Starog zavjeta

Preci naroda, koji je kasnije nazvan Izrael, otišli su u Egipat za vrijeme gladi. Kasnije ih je faraon Egipta tlačio kao robove. Bog je izabrao Mojsija da oslobodi i svoj narod i vodi ga k boljem životu u zemlju, koja je obećana njihovima precima stoljećima ranije [>1.27].

Faraon nije htio pustiti Izraelce, pa mu je Bog poslao katastrofe. Tada je ljudima bilo dopušteno da odu i putovali su kroz pustinju. Budući da se Izraelci nisu pokoravali Bogu i često su kršili njegove zapovijedi [>4.9], kažnjeni su s 40 godina lutanja prije dolaska u obećanu zemlju.

> Pročitaj više u knjizi

Nakon što je Bog oslobodio svoj narod iz ropstva, kao kaznu za njihovu neposlušnost, trebalo im je četrdeset godina da dođu do obećane zemlje.