All Questions
prev
Prethodna:3.39 Kako se mogu dobro ispovjediti?
next
Sljedeći:3.41 Zašto žene i oženjeni muškarci ne mogu biti svećenici?

3.40 Je li bolesničko pomazanje isto što i posljednja pomast?

Sakramenti

Bolesničko pomazanje namijenjeno je svima koji su ozbiljno bolesni, ljudima kojima prijeti smrt ili primjerice, ljudima koji moraju ići na opasnu operaciju. U ovom sakramentu Bog nam želi dati snagu, mir i hrabrost da podnesemo bolest i ozljede, a ponekad i da se izliječimo.

Svećenik koristi blagoslovljeno ulje za pomazanje bolesnika. Ljudi to ponekad nazivaju "posljednja pomast". Međutim, euharistija, a ne bolesničko pomazanje, posljednji je sakrament koji čovjek prima prije smrti, ako je za to sposoban.

 

Nemoj predugo čekati kako bi pozvao svećenika: bolesničko pomazanje namijenjeno je bolesnima i umirućima. Ono daje snagu, a katkada i fizičko ozdravljenje.
Mudrost Crkve

Kako se u Starome zavjetu živjela bolest?

U Starome zavjetu čovjek u bolesti doživljava svoju ograničenost i istodobno uviđa kako je bolest tajnovito vezana uz grijeh. Proroci su naslućivali da ona može imati otkupiteljsku vrijednost za svoje i za grijehe drugih. Tako se bolest živjela pred Bogom, od koga je čovjek molio ozdravljenje. [KKKC 313]

Kakvo je značenje Isusova suosjećanja s bolesnicima?

Isusovo suosjećanje s bolesnima i njegova brojna iscjeljenja nemoćnika očit su znak da je s njim došlo kraljevstvo Božje, dakle i pobjeda nad grijehom, patnjom i smrću. Svojom mukom i smrću on daje patnji nov smisao: sjedinjena s njegovom, patnja može za nas i za druge postati sredstvom očišćenja i spasenja. [KKKC 314].

Kako se Crkva odnosi prema bolesnicima?

Primivši od Gospodina zapovijed da bolesne liječi, Crkva se trudi izvršiti je brigom za bolesnike i zagovornom molitvom kojom ih prati. Ona ima poseban sakrament za bolesnike koji je sam Krist ustanovio, a potvrdio sveti Jakov: “Boluje li tko među vama, neka k sebi dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje” (Jak 5,14-15). [KKKC 315]

Kome je namijenjen sakrament bolesničkoga pomazanja?

SAKRAMENT bolesničkoga pomazanja može primiti svaki vjernik kada se nalazi u tešku zdravstvenomu stanju.

 

Bolesničko se pomazanje može tijekom života primiti više puta. Opravdano je da i mladi zatraže ovaj SAKRAMENT kada se na primjer podvrgavaju teškoj operaciji. Mnogi kršćani povezuju u takvim trenutcima bolesničko pomazanje sa (životnom) ispovijedi; želeći da u slučaju smrti pred Boga dođu čiste savjesti. [Youcat 243]

Kako se podjeljuje bolesničko pomazanje?

Bit obreda podjeljivanja SAKRAMENTA bolesničkoga pomazanja sastoji se od pomazanja čela i ruku svetim uljem popraćenim određenom molitvom Crkve. [Youcat 244]

Tko podjeljuje ovaj sakrament?

Samo svećenici (biskupi i prezbiteri) mogu dijeliti sakrament bolesničkoga pomazanja. [KKKC 317]

Koji su učinci ovoga sakramenta?

On podjeljuje posebnu milost koja bolesnika tješnje sjedinjuje s Kristovom mukom, za njegovo dobro i dobro cijele Crkve, darujući mu utjehu, mir, ohrabrenje, kao i oproštenje grijeha, ako se bolesnik nije mogao ispovjediti. Ovaj sakrament katkada, ako je to Božja volja, vraća i tjelesno zdravlje. U svakom slučaju, ovo pomazanje bolesnika pripravlja za prijelaz u Očev dom. [KKKC 319]

Što je popudbina?

Popudbina je euharistija koju primaju oni koji su na izlazu iz ovoga života i spremaju se ući u život vječni. Primljena u trenutku prijelaza s ovoga svijeta Ocu, pričest Tijela i Krvi umrloga i uskrsnuloga Krista sjeme je vječnoga života i snaga uskrsnuća. [KKKC 320]

Zašto se Crkva mora posebno brinuti za bolesnike?

Isus nam je pokazao: nebo pati kada mi patimo. Bog čak hoće da ga prepoznamo “u najmanjoj braći” (Mt 25,40). Stoga je Isus brigu za bolesnike odredio svojim učenicima kao središnju zadaću. Naredio im je: “Bolesne ozdravljajte!” (Mt 8,17) i obećao im je božansku vlast: “U moje će ime izganjati zloduhe... na bolesnike će polagati ruke i bit će im dobro!” (Mk 16,17-18).

 

Kao bitna oznaka kršćanstva uvijek je stajala središnja briga za stare, bolesne i potrebne pomoći. Majka Terezija, koja se skrbila za umiruće na ulicama Calcutte, samo je jedna u nizu kršćana koji su otkrili Krista upravo u onima koji su od drugih odbačeni i isključeni. Kada su kršćani stvarno kršćani, iz njih teče ozdravljujuće djelovanje. Nekima je čak dano da druge tjelesno ozdravljaju snagom Duha Svetoga (karizma ozdravljenja, KARIZME). [Youcat 242]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Sv. Inocent I., Pismo Decentiju

(O Jakovljevoj poslanici 5, 14-15) Nema nikakve sumnje da bi to trebali razumjeti vjernici, koji su bolesni i koji se mogu pomazati svetim uljem, koje priprema biskup. Ne samo svećenici, nego svi kao kršćani mogu biti pomazani ovim uljem, kada je to potrebno njima ili njihovim obiteljima. [Sv. Inocent I., Pismo Decentiju (TCT, 322-323)]