All Questions
prev
Prethodna:3.34 Kada slavimo Uzašašće i Duhove?
next
Sljedeći:3.36 Koji je učinak krštenja?

3.35 Što su sakramenti?

Sakramenti

Bog zna da ne možemo uspostaviti kontakt s Njim bez njegove pomoći. Zbog toga je Isus uspostavio sakramente. Bog je prisutan u sakramentima na vrlo konkretan način.

Sakrament možeš smatrati nekakvom 'pristupnicom', koju Bog koristi da nam omogući trenutni pristup Njegovoj milosti. Postoji sedam sakramenata: krštenjepotvrdaeuharistijapomirenjebolesničko pomazanježenidba i sveti red.

 

Sedam sakramenata vrata su kroz koja ulazimo u Božji život. Dijeljenje sakramenata Bog je povjerio Crkvi.
Mudrost Crkve

Kako se ostvaruje kršćanska inicijacija?

Ostvaruje se sakramentima koji postavljaju temelje kršćanskoga života: preporođeni u krštenju, vjernici su osnaženi potvrdom i hrane se euharistijom. [KKKC 251]

Što se traži od krštenika?

Od svakoga se krštenika traži ispovijest vjere, izražena osobno, ako se radi o odraslome, odnosno, izražena od roditelja i Crkve, u slučaju djece. Kum i kuma, kao i cijela crkvena zajednica, također imaju dio odgovornosti u pripravi na krštenje (katekumenat), kao i za razvoj vjere i krsne milosti. [KKKC 259]

Koji u sakramenti u službi zajedništva i poslanja?

Dva sakramenta – sveti red i ženidba – daju posebnu milost za osobito poslanje u Crkvi u službi izgradnje Božjega naroda. Oni posebno pridonose crkvenome zajedništvu i spasenju drugih. [KKKC 321]

Postoji li unutarnja logika koja međusobno povezuje sve sakramente?

Svi SAKRAMENTI jesu susreti s Kristom, koji je Prasakrament. Postoje sakramenti INICIJACIJE, koji uvode u vjeru: krštenje, POTVRDA, i EUHARISTIJA. Postoje sakramenti ozdravljenja: ispovijed i bolesničko pomazanje. Postoje sakramenti zajedništva i poslanja: ženidba i sveti red.

 

Krštenje povezuje s Kristom. U POTVRDI Krist nam daruje svojega Duha. EUHARISTIJA nas s njim sjedinjuje. Ispovijed nas pomiruje s Kristom. U bolesničkomu pomazanju Krist nas ozdravlja, jača i tješi. U sakramentu ženidbe Krist obećava prisutnost svoje ljubavi u našoj ljubavi i svoje vjernosti u našoj vjernosti. Po sakramentu ređenja SVEĆENICI smiju opraštati grijehe i slaviti svetu misu. [Youcat 193]

Zašto nam je Isus darovao sakramente pokore i bolesničkoga pomazanja?

Kristova se ljubav pokazuje u tomu da traži izgubljene i ozdravlja bolesne. Stoga su nam darovani SAKRAMENTI ozdravljenja i obnove po kojima bivamo oslobođeni od grijeha i ojačani u tjelesnim i duševnim slabostima. [Youcat 224]

Kako se zovu sakramenti služenja u zajednici?

Tko je kršten i potvrđen, može u Crkvi osim toga primiti u dva SAKRAMENTA posebno poslanje i biti od Boga primljen u službu: to su ređenje i ženidba.

 

Oba SAKRAMENTA imaju nešto zajedničko: oba su upravljena drugima. Nitko se ne redi za sama sebe i nitko samo za sebe ne ulazi u brak. Sakrament svetoga reda i sakrament ženidbe trebaju izgrađivati Božji narod, tj. oni su kanal kroz koji se Božja ljubav izlijeva u svijet. [Youcat 248]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Ivan Pavao II., Homilija u Gorzovu, 2. lipnja 1997.

Život molitve se njeguje, prije svega, sudjelovanjem u Crkvi. Da bi mogao rasti, unutarnji život zahtijeva sudjelovanje na svetoj misi i pribjegavanju sakramentu pomirenja. Na taj je način cijeli život prožet Kristom: samim Kristom i njegovom milošću. Jer on je rekao: "Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu." (Iv 6, 56). Euharistija je duhovna hrana iz koje, na poseban način, crpimo duhovnu snagu na svome putu svjedočenja, kako bismo mogli obilno roditi plodove. Iz tog je razloga sudjelovanje na nedjeljnoj misi toliko važno. [Papa Ivan Pavao II., Homilija u Gorzovu, 2. lipnja 1997.]