Alle Vragen
prev
Vorige:3.39 Hoe kan ik goed biechten?
next
Volgende:3.41 Waarom kunnen vrouwen en gehuwde mannen geen priester worden?

3.40 Is de ziekenzalving het laatste oliesel?

Sacramenten

De ziekenzalving is bestemd voor iedereen die ernstig ziek is, voor mensen in stervensgevaar of voor wie bijvoorbeeld een gevaarlijke operatie moet ondergaan. Door dit sacrament wil God ons kracht, rust en moed geven om ziekte en letsel te dragen, en soms ook om genezing te vinden.

Bij de ziekenzalving gebruikt de priester ziekenolie. Daarom spreken mensen ook wel over het ‘laatste oliesel’, maar als de zieke daartoe in staat is, is niet de ziekenzalving, maar de Eucharistie het laatste sacrament dat iemand voor zijn dood ontvangt. 

Wacht niet te lang met een priester roepen: de ziekenzalving is zowel voor zieken als voor stervenden. Het geeft kracht en soms genezing.