All Questions
prev
Poprzedni:3.39 Jak się dobrze spowiadać?
next
Następny:3.41 Dlaczego kobiety i żonaci mężczyźni nie mogą być księżmi?

3.40 Czy namaszczenie chorych jest tym samym co ostatnie namaszczenie?

Sakramenty

Namaszczenie chorych służy tym, którzy są ciężko chorzy, których życie jest zagrożone lub którzy muszą poddać się poważnej operacji. Przez ten sakrament Bóg chce dać nam siłę, pokój i odwagę do znoszenia cierpienia, a czasem również pragnie nas uzdrowić.

Udzielając sakramentu, kapłan namaszcza chorego olejem. Namaszczenie chorych jest nazywane ostatnim namaszczeniem tylko wtedy, gdy udzielane jest osobie umierającej. Ostatnim sakramentem, który wierny przyjmuje przed śmiercią, powinna być jednak Komunia święta.

 

Nie czekaj zbyt długo z wezwaniem kapłana: namaszczenie chorych służy zarówno umierającym, jak i chorym. Daje siłę, a czasem uzdrowienie.