All Questions
prev
Prethodna:3.41 Zašto žene i oženjeni muškarci ne mogu biti svećenici?
next
Sljedeći:3.43 Zašto je ženidba tako važna za kršćane?

3.42 Što je to opće svećeništvo svih vjernika?

Sakramenti

Svatko tko je kršten dijeli Isusovo svećeništvo. To znači da smo svi pozvani učiniti Boga prisutnim u svijetu. To možemo učiniti jednostavno na način na koji živimo, tako da ljudi mogu prepoznati Boga pomoću načina kojim komuniciramo s drugima.

Mi to nazivamo 'opće svećeništvo' Božjeg naroda. Svaki je kršćanin pripadnik Božjeg naroda, koji čini Crkvu. Veliku većinu naše Crkve čine vjernici laici. Njihov poziv je živjeti kao kršćani u svome mjestu u društvu i na taj način naviještati Isusovo evanđelje.

 

Svaki je vjernik pozvan da donese Isusa svijetu po vlastitome specifičnom životu.
Mudrost Crkve

Kojom vlašću se vrši ministerijalno svećeništvo?

Zaređeni svećenici u vršenju svete službe govore i djeluju ne svojom vlašću niti po poslanju ili kao izaslanici zajednice, nego u osobi Krista Glave te u ime Crkve. Stoga se ministerijalno svećeništvo bitno razlikuje, i to ne samo po stupnju, od općega svećeništva vjernika, za službu kojih ga je Krist i ustanovio. [KKKC 336]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Drugi vatikanski sabor, Svjetlo naroda, br. 10

Iako se međusobno razlikuju u bitnosti, a ne samo u stupnju, zajedničko svećeništvo vjernika i ministerijalno ili hijerarhijsko svećenstvo međusobno su povezani: svako od njih na svoj poseban način sudjeluje u jedinom Kristovu svećeništvu... [Vjernici se, zahvaljujući svom kraljevskom svećeništvu, pridružuju euharistijskoj prinovi. Isto tako to svećeništvo ostvaruju u primanju sakramenata, u molitvi i zahvaljivanju, u svjedočenju svetog života i samoodricanjem i aktivnom dobročinstvom. [Drugi vatikanski sabor, Svjetlo naroda, br. 10]