All Questions
prev
Prethodna:4.33 Što je s umjetnom oplodnjom i surogat-majkama?
next
Sljedeći:4.35 Što je kloniranje?

4.34 Što nije u redu s in vitro osjemenjivanjem (IVF)?

Umjetna oplodnja, zametci i kloniranje

In vitro osjemenjivanje uključuje oplodnju jajnih stanica spermatozoidima u laboratoriju. Oplodnjavaju se više jajnih stanica, a samo jedna ili nekoliko stanica umetnute su u maternicu. Preostali embriji se uništavaju, koriste za istraživanje ili zamrzavaju za kasniju upotrebu.

Igranje s ljudskim životom na taj način ne može biti ispravno! Roditelji nikada nemaju pravo na dijete samo radi vlastite sreće, bez obzira na cijenu. Dijete je uvijek dar, slobodno primljen od Boga.

 

Kod in vitro osjemenjivanje događa se začeće mnogobrojnih ljudskih zametaka, od kojih se koriste samo jedan ili dva. Ostali se ubijaju ili ih se zamrzava za kasniju uporabu.
Mudrost Crkve

Zašto su osjemenjivanje i umjetna oplodnja nemoralni?

Nemoralni su jer čin prokreacije odvajaju od čina kojim se dvije osobe daju jedna drugoj, uspostavljajući tako vlast tehnike nad početkom i sudbinom ljudske osobe. Osim toga, inseminacija i heterologna umjetna oplodnja, pribjegavanjem tehnikama koje uključuju osobu izvan bračnoga para, vrijeđaju pravo djeteta da se rodi od oca i majke koje poznaje i koji su među sobom vezani ženidbom te koji imaju isključivo pravo da postanu roditelji samo jedno pomoću drugoga. [KKKC 499]

Što je krađa i što spada pod sedmu zapovijed?

Krađa je protuzakonito oduzimanje tuđega dobra.
 

Protuzakonito prisvojiti tuđe dobro prekršaj je protiv sedme zapovijedi i onda kada se za to po državnomu zakonu ne može optužiti. Što je nepravda pred Bogom, nepravda je! Sedma se zapovijed ne odnosi samo na krađu, nego i na nepravedno zadržavanje pravedne plaće, zadržavanje nađenih stvari koje se mogu vratiti te uopće na svaku prijevaru. Sedma se zapovijed tiče i sljedećih točaka: zapošljavanja radnika pod neljudskim uvjetima, nepoštivanja utvrđenih ugovora, trošenja dobiti bez obaziranja na društvene potrebe, umjetnoga podizanja ili obaranja cijena, ugrožavanja povjerenih suradnika na radnomu mjestu, podmićivanja i korupcije, navođenja povjerenih suradnika na nezakonite radnje, lošega rada ili zahtijevanja neprimjerenih honorara, uništavanja zajedničkoga vlasništva ili lošega upravljanja istim, krivotvorenja novca, prikazivanja lažnih računa i bilanci ili neplaćanja poreza. [Youcat 428]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Ivan Pavao II., Obraćanje civilnim vlastima u Belgiji, 20. svibnja 1985.

Temeljno načelo uvijek će biti dostojanstvo ljudske osobe, poštivanje njezinih neotuđivih temeljnih prava, na koja se poziva većina naših suvremenika, ali koja su u stvarnosti pogažena u određenim dijelovima zemlje. Među tim se pravima prirodno nalazi poštivanje ljudskog života u svim fazama njegovog razvoja, od začeća do starosti, kao i poštivanje ljudskog embrija, koji se ne može podvrgnuti eksperimentima kao da je predmet. [Papa Ivan Pavao II., Obraćanje civilnim vlastima u Belgiji, 20. svibnja 1985.]