All Questions
prev
Prethodna:4.41 Ide li čovjek u pakao ako počini samoubojstvo?
next
Sljedeći:4.43 Je li dopušteno koristiti silu kako bi se obranio?

4.42 Trebaju li se kršćani protiviti smrtnoj kazni?

Kraj života

Neki grijesi izgledaju neoprostivo, a tada smrtna kazna može biti jedini odgovor. Naravno, netko tko je počinio zločin mora dobiti odgovarajuću kaznu za svoja djela. Ali ljudski je život nešto vrlo dragocjeno!

U Isusovom pristupu životu, najvažnija je ljubav i opraštanje. Pored smrtne kazne postoji mnogo načina kako nekoga spriječiti da počini više zločina. Stoga je papa Franjo proglasio da je smrtna kazna nedopustiva i da Crkva radi na njenom ukidanju u cijelom svijetu.

 

 

Ukinite smrtnu kaznu! Ona je napad na dostojanstvo čovjeka. Kazna je potrebna, ali oproštenje je najviša vrijednost za kršćane.
Mudrost Crkve

Kakva se kazna može odrediti?

Određena kazna mora biti srazmjerna težini prijestupa. Danas, na temelju mogućnosti kojima država raspolaže za suzbijanje zločina tako da krivca ne ozlijede, slučajevi prijeke nužde za smrtnom kaznom “već su veoma rijetki, ako ne čak praktično nepostojeći” (Evangelium vitae). Ako su nekrvna sredstva dovoljna, neka se vlast zadovolji tim sredstvima jer ona bolje odgovaraju konkretnim prilikama općega dobra, sukladnija su s dostojanstvom osobe, a krivcu ne oduzimaju zauvijek mogućnost iskupljenja. [KKKC 469]

Zašto je Crkva protiv smrtne kazne?

Crkva se zalaže protiv smrtne kazne jer je “koliko okrutna, toliko i beskorisna” (Ivan Pavao II., Saint Louis, 27. Siječnja 1999.).
 

Svaka pravna država ima temeljno pravo primjereno kažnjavati. U enciklici Evangelium vitae (1995.) papa Ivan Pavao II. čak ne kaže da je primjena smrtne kazne u svakomu pogledu neprihvatljivo i neprimjereno kažnjavanje. Oduzeti život zločincu krajnja je mjera koja se smije poduzeti samo “u slučaju apsolutne nužnosti”. Ta nužnost nastaje onda kada se drugim sredstvima, osim ubijanjem optuženika, ne može zaštititi ljudsko društvo. Međutim, takvi su slučajevi, veli Papa, “vrlo rijetki, ako ih uopće ima”. [Youcat 381]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Franjo, Pismo Komisiji protiv smrtne kazne, 20. ožujka 2015.

Danas je smrtna kazna neprihvatljiva, koliko god osuđeni zločin mogao biti ozbiljan. To je uvreda za nepovredivost života i dostojanstvo ljudske osobe, što je u suprotnosti s Božjim planom za čovjeka i za društvo i njegovu milosrdnu pravdu, i ne uspijeva u skladu s bilo kojom pravednom svrhom kazne. Ne pruža pravdu žrtvama, već potiče osvetu. Za ustavnu državu, smrtna kazna predstavlja neuspjeh, jer obvezuje državu da ubija u ime pravde. [Papa Franjo, Pismo Komisiji protiv smrtne kazne, 20. ožujka 2015.]