All Tweets
prev
Prethodna:4.42 Trebaju li se kršćani protiviti smrtnoj kazni?
next
Sljedeći:4.44 Smiju li kršćani stupiti u vojsku ili ratovati?

4.43 Je li dopušteno koristiti silu kako bi se obranio?

Društvo i zajednica

Kršćanska je dužnost zaštititi život koji smo dobili od Boga. Sila ili nasilje mogu se upotrijebiti ako je potrebno za obranu sebe ili drugih. Snaga koja se koristi uvijek bi trebala biti proporcionalna napadu.

Uvijek nas obvezuje obraniti druge. Slijedeći Isusov primjer, možeš čak i odlučiti žrtvovati svoj vlastiti život za nekog drugog. Isus je rekao svojim učenicima: "Pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi" (Mt 5,39). Sam je na nasilje odgovorio ljubavlju i žrtvom.

> Pročitaj više u knjizi

 

Imaš pravo braniti sebe i druge, s time da koristiš silu samo kad je to potrebno. Sam za sebe možeš odlučiti koristiti nenasilje i žrtvu.
The Wisdom of the Church