All Questions
prev
Ankstesnis:4.41 Ar nusižudžius patenkama į pragarą?
next
Kitas:4.43 Ar galima naudoti jėgą, kad apsigintum?

4.42 Ar krikščionys turėtų nepritarti mirties bausmei?

Gyvenimo pabaiga

Kai kurios nuodėmės atrodo nedovanotinos ir tada mirties bausmė gali pasirodyti kaip vienintelis atsakymas. Žinoma, žmogus, padaręs nusikaltimą, turi būti tinkamai nubaustas už savo veiksmus. Bet žmogaus gyvybė yra kai kas labai brangaus!

Jėzaus požiūriu į gyvenimą, meilė ir atleidimas yra pirmaeiliai. Be mirties bausmės, yra daug būdų užkirsti kam nors kelią padaryti daugiau nusikaltimų. Todėl popiežius Pranciškus paskelbė, kad mirties bausmė yra nepriimtina ir kad Bažnyčia siekia, jog ji būtų panaikinta visame pasaulyje.

Panaikinkite mirties bausmę! Ja kėsinamasi į žmogaus kilnumą. Bausmė reikalinga, tačiau atleidimas yra didingiausia krikščioniška nuostata.
Bažnyčios išmintis

Kokią bausmę galima skirti?

Skiriama bausmė turi būti proporcinga nusikaltimo sunkumui. Šiandien, atsižvelgiant į valstybės turimas galimybes užkirsti kelią nusikaltimui kaltininką nukenksminant, besąlygiška mirties bausmės būtinybė „labai reta“, jos „praktiškai gal ir nebebūna“ (Evangelium vitae). Kai pakanka nekruvinų priemonių, valdžia tomis priemonėmis ir turėtų apsiriboti, nes jos geriau atitinka konkrečias bendrojo gėrio sąlygas, labiau dera su žmogaus asmens orumu ir iš kaltininko galutinai neatima galimybės pasitaisyti. [KBKS 469]

Kodėl Bažnyčia pasisako prieš mirties bausmę?

Bažnyčia pasisako prieš mirties bausmę todėl, kad ji „yra ir žiauri, ir nereikalinga“ (pal. Jonas Paulius II, Sankt Lujis, 1999-01-27).

Kiekviena teisinė valstybė iš esmės turi teisę tinkamai bausti. Popiežius enciklikoje Evangelium vitae (1995 m.) nesako, kad mirties bausmė visada yra nepriimtina ir neteisinga bausmė. Atimti gyvybę nusikaltėliui yra kraštutinė priemonė, kurią valstybė gali panaudoti „tik absoliučios būtinybės atvejais“. Tačiau tokių atvejų, kaip sako pal. Jonas Paulius II, „labai reta, praktiškai nė nepasitaiko“. [Youcat 381]

Štai ką sako popiežiai

Šiandien mirties bausmė yra nepriimtina, kad ir koks sunkus būtų nuteistojo nusikaltimas. Tai yra nusižengimas gyvybės neliečiamumui ir žmogaus asmens kilnumui, prieštaraujantis Dievo planui žmogui ir visuomenei bei Jo gailestingam teisingumui, ir ji nedera su jokiu teisingos bausmės tikslu. Mirties bausmė nesuteikia aukoms teisingumo, bet veikiau kursto kerštą. Konstitucinei valstybei mirties bausmė reiškia nesėkmę, nes ji įpareigoja valstybę žudyti teisingumo vardu. [Popiežius Pranciškus, Laiškas Komisijai prieš mirties bausmę, 2015 m. kovo 20 d.]