Alle Tweets
prev
Vorige:4.41 Ga je naar de hel als je zelfdoding pleegt?
next
Volgende:4.43 Mag je jezelf met geweld verdedigen?

4.42 Moet je als christen tegen de doodstraf zijn?

Einde van het leven

Sommige zonden lijken onvergeeflijk, en dan schijnt de doodstraf het enige antwoord. Natuurlijk, iemand die een misdaad heeft gepleegd moet passend gestraft worden voor zijn daden. Maar een menselijk leven is iets heel waardevols!

Jezus bracht een benadering van het leven waarbij liefde en vergeving voorop staan. Ook zonder de doodstraf zijn er allerlei manieren om te voorkomen dat iemand opnieuw een misdaad begaat. De doodstraf is alleen toelaatbaar als dat de enige manier is om iemand ongevaarlijk te maken voor de samenleving. 

Schaf de doodstraf af! Het is alleen een uiterste redmiddel om de samenleving te verdedigen. Vergeving is de hoogste norm voor christenen.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke straf mag worden opgelegd?

De opgelegde straf moet in verhouding staan tot de ernst van het misdrijf. Vandaag de dag, tengevolge van de mogelijkheden waarover de staat beschikt om de misdaad te onderdrukken door de schuldige onschadelijk te stellen, zijn de gevallen waarin de doodstraf absoluut noodzakelijk is “uiterst zeldzaam of komen praktisch niet meer voor”. Als de onbloedige middelen toereikend zijn, dient de overheid zich tot deze middelen te beperken, omdat ze beter beantwoorden aan de concrete voorwaarden van het algemeen welzijn, meer in overeenstemming zijn met de waardigheid van de persoon, en de schuldige niet definitief de mogelijkheid ontnemen om vrij te komen. [CCKK 469]

Waarom is de Kerk tegen de doodstraf?

De Kerk strijdt tegen de doodstraf, omdat die ‘zowel wreed als onnodig is’ (Johannes Paulus II, St. Louis, 27-01-1999).

Elke rechtmatige staat heeft in principe ook het recht passende straffen op te leggen. In Evangelium Vitae (1995) zegt de paus weliswaar niet dat de toepassing van de doodstraf in elk opzicht een onacceptabele en onrechtmatige staf is. Maar een misdadiger het leven ontnemen is een extreme maatregel die een staat alleen mag toepassen ‘wanneer het absoluut noodzakelijk is.’ Van een dergelijke noodzakelijkheid is sprake wanneer je de menselijke samenleving niet anders kunt beschermen dan door de schuldige te doden. Dit soort gevallen is echter volgens Johannes Paulus II ‘uiterst zeldzaam en komt eigenlijk vrijwel niet voor.’ [Youcat 381]