All Questions
prev
Predchádzajúce:4.41 Pôjde človek do pekla, ak spácha samovraždu?
next
Ďalej:4.43 Môžem pri sebaobrane použiť násilie?

4.42 Mali by byť kresťania proti trestu smrti?

Koniec života

Niektoré hriechy sa zdajú neodpustiteľné. V takom prípade sa môže zdať, že trest smrti je jediným riešením. Iste, ten, kto spáchal zločin, musí byť za svoje činy náležite potrestaný. Ľudský život je však naozaj drahý!

V Ježišovom prístupe k životu sú láska a odpustenie kľúčové. Okrem trestu smrti existuje mnoho spôsobov,  ako zabrániť človeku v páchaní ďalších zločinov. Trest smrti je prípustný jedine vtedy, keď nejestvuje žiaden iný spôsob, ako chrániť spoločnosť pred daným kriminálnikom.

Trest smrti môže byť spravodlivý, ale mal by predstavovať krajné riešenie pri ochrane spoločnosti. Pre kresťanov je najvyšším zákonom odpustenie.
Múdrosť Cirkvi

Aký trest možno uložiť?

Uložený trest má byť primeraný závažnosti zločinu. Dnes, keď už štát má k dispozícii možnosti potlačiť zločin tak, že zneškodní páchateľa, prípady, v ktorých je absolútne nevyhnutný trest smrti, „sú už veľmi zriedkavé, ak ešte vôbec prakticky jestvujú“ (encyklika Evangelium vitae, 56). Keď stačia nekrvavé prostriedky, verejná moc použije iba tie, lebo lepšie zodpovedajú konkrétnym podmienkam spoločného dobra, väčšmi sa zhodujú z dôstojnosťou osoby a vinníkovi definitívne neodnímajú možnosť vykúpiť sa. [KKKC 469]

Prečo Cirkev vystupuje proti trestu smrti?

Cirkev vystupuje proti trestu smrti, pretože tento trest je „rovnako krutý ako aj zbytočný“ (bl. Ján Pavol II., St. Louis, 27. januára 1999).

Každý právny štát má právo primerane trestať. V encyklike Evangelium vitae (1995) pápež bl. Ján Pavol II. síce výslovne netvrdí, že použitie trestu smrti je absolútne neprijateľné a nespravodlivé. Vziať život zločincovi je však krajné opatrenie, ku ktorému smie štát pristúpiť iba v „prípade absolútnej nutnosti“. Tento stav nutnosti nastáva vtedy, keď ľudskú spoločnosť nemožno chrániť ináč ako práve zabitím vinníka. Také prípady však, ako hovorí bi. Ján Pavol II., „sú veľmi výnimočné, ak vôbec prakticky existujú“. [Youcat 381]

Toto hovoria pápeži

Dnes je trest smrti neprípustný, a to bez ohľadu na vážnosť zločinov odsúdeného. Prestavuje hriech proti neporušiteľnosti života a dôstojnosti človeka a je v rozpore s Božím plánom pre človeka i spoločnosť a s jeho milosrdnou spravodlivosťou. Nepredstavuje ani žiaden správny spôsob trestu. Nepredstavuje spravodlivosť pre obete zločinca, rozdúchava len túžbu po pomste. V štáte s ústavným zriadením ide o zlyhanie, pretože štátu prikazuje zabíjať v mene spravodlivosti [Pápež František, list Komisii proti trestu smrti, 20. marca 2015]