All Questions
prev
Prethodna:4.48 Što je s politikom, ekonomijom i okolišem?
next
Sljedeći:4.50 Kako ja mogu pomoći širiti evanđelje?

4.49 Što je evangelizacija?

Društvo i zajednica

Crkva je od samog početka slala ljude u misiju naviještanja evanđelja, Riječi Božje po cijelom svijetu. Sam je Isus svim krštenim vjernicima naložio da propovijedaju evanđelje svima, koji ga žele poslušati (Mk 16,15). Kršćani to mogu ponajprije učiniti po načinu na koji žive svoj život.

Papa Ivan Pavao II. pozvao je na novu evangelizaciju usmjerenu na sve ljude, koji još ne poznaju Isusovo evanđelje ili koji više nemaju živu vjeru.

 

Evangelizacija radi na širenju vjere svima koji su daleko od Krista, posebice krštenicima koji više ne vjeruju.
Mudrost Crkve

Kako se ta Radosna vijest širi?

Već od početka prvi su učenici obuzeti žarkom željom da naviještaju Isusa Krista kako bi se sve narode priveli vjerovanju u njega. I danas se iz te, po ljubavi stečene spoznaje Krista, rađa neodoljiva želja evangelizirati i katehizirati, tj. drugima u Kristovoj osobi otkrivati potpun naum Božji i čovječanstvo uvoditi u zajedništvo s njime. [KKKC 80]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Papa Ivan Pavao II., Poruka za IX. I X. Svjetski dan mladih, 21. studenoga 1993.

„Bog je toliko volio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina“ (Iv 3,16). Isus, kojeg je Otac poslao čovječanstvu, svakom vjerniku priopćava obilje života (usp. Iv 10,10)... Njegovo evanđelje mora postati ‘komunikacija’ i poslanje. Misionarski poziv saziva svakog kršćanina; postaje sama bit svakog svjedočenja konkretne i žive vjere. To je misija koja vuče korijene iz Očeva plana, plana ljubavi i spasenja, koji se provodi snagom Duha, bez koje je svaka apostolska inicijativa predodređena na propast. [Papa Ivan Pavao II., Poruka za IX. I X. Svjetski dan mladih, 21. studenoga 1993.]