All Questions
prev
Ankstesnis:1.33 Tuo pat metu Dievas yra ir vienas, ir trys. Argi tai ne nesąmonė?
next
Kitas:1.35 Jei Dievas yra visagalis, kodėl nutinka nelaimės? Kodėl egzistuoja blogis?

1.34 Ar Dievas sukūrė blogį? Kaip šis susijęs su mano nuodėmėmis?

Blogis ir kančia

Mums atrodo nesuprantama, kad Dievas neįsikiša, kai nutinka blogų dalykų . Blogis prieštarauja Jo didelei meilei. Būdami žmonės mes negalime visiškai suvokti blogio kilmės. Vienas dalinis paaiškinimas yra tas, kad mes, žmonės, kurie buvome Dievo sukurti geri, galime neteisingai panaudoti savo laisvą valią.

Mes galime pasirinkti gėrį (Dievo valią ), bet taip pat blogį. Kai neteisingai pasirenkame, giliai viduje žinome, jog elgiamės negerai: nusidedame . Nuostabu yra tai, kad Jėzus atėjo atpirkti mūsų iš visų mūsų nuodėmių savo mirtimi ant kryžiaus (Rom 5, 20)Rom 5, 20:Įstatymas įsiterpė, kad nusikaltimas dar padidėtų. Bet kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apstesnė tapo malonė <...>

Dievas visa sukūrė gera. Jis davė mums laisvą valią, kad galėtume rinktis daryti tai, kas gera. Blogis kyla, kai piktnaudžiaujame savo laisve darydami nuodėmes.
Bažnyčios išmintis

Kas yra nuodėmė?

Nuodėmės esmė – Dievo atmetimas ir atsisakymas priimti Jo Meilę. Ji pasireiškia Dievo įsakymų nesilaikymu.

Nuodėmė – ne tik klaidingas elgesys; be to, ji nėra psichinė negalia. Giliausia jos esmė yra ko nors gero atmetimas arba sunaikinimas, pagaliau paties Gėrio, Dievo, atmetimas. Didžiausia ir baisiausia nuodėmės dimensija – atskyrimas nuo Dievo, vadinasi – nuo gyvenimo šaltinio. Taigi mirtis taip pat yra nuodėmės padarinys. Tik Jėzus paaiškino neišmatuojamą nuodėmės mastą: Jėzus savo Kūnu patyrė Dievo atmetimą. Jis iškentėjo mirtiną nuodėmės smurtą, kad šis neištiktų mūsų. Tai mes vadiname Atpirkimu. [Youcat 67]

Jei Dievas visagalis ir rūpestingas, tai kodėl egzistuoja blogis?

Atsakyti į šį skausmingą ir slėpiningą klausimą gali tik krikščionių tikėjimo visuma. Dievas jokiu būdu, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, nėra blogio priežastis. Jis nušviečia blogio slėpinį per savo Sūnų Jėzų Kristų, mirusį ir prisikėlusį, kad būtų nugalėtas didelis moralinis blogis, kuris yra žmonių nuodėmė ir kitų blogybių šaknis. [KBKS 57]

Kodėl Dievas leidžia egzistuoti blogiui?

Tikėjimas mums teikia tikrumo, kad Dievas neleistų egzistuoti blogiui, jei iš blogio negalėtų kilti gėris. Dievas tai nuostabiai įgyvendino Kristaus mirtimi ir prisikėlimu; iš didžiausio moralinio blogio – Sūnaus nužudymo Dievas iš tiesų išgavo didžiausias gėrybes – Kristaus pašlovinimą ir mūsų atpirkimą. [KBKS 58]

Ar tikrai tik Krikštas yra kelias į išganymą?

Tiems, kurie gavo Evangeliją ir iš jos išgirdo, kad Kristus yra „kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6), Krikštas yra vienintelis kelias pas Dievą ir į išganymą. Tačiau Kristus mirė už visus žmones. Todėl išganymą pasieks ir tie, kurie neturėjo galimybės susipažinti su Kristumi ir tikėjimu, bet tyra širdimi ieškojo Dievo ir gyveno pagal savo sąžinę (vadinamasis troškimo krikštas).

Dievas išganymą susiejo su sakramentais. Todėl Bažnyčia turi nepailsdama juos teikti žmonėms. Atsisakyti šios misijos būtų tolygu atmesti Dievo pavedimą. Tačiau Dievas nėra prie savo sakramentų prisirišęs. Kur Bažnyčia (dėl savo kaltės ar dėl kitų priežasčių) neveikia ar veikia nesėkmingai, Dievas nutiesia kitą kelią į išganymą. [Youcat 199]

Štai ką sako popiežiai

Dievas yra ištikimas savo amžinajam planui net tada, kai žmogus, pastūmėtas piktojo ir patrauktas savo paties išdidumo, piktnaudžiauja laisve, duota jam tam, kad dosniai mylėtų gėrį bei jo ieškotų, ir atsisako paklusti savo Viešpačiui ir Tėvui <...> [Popiežius Jonas Paulius II, Reconciliatio et Paenitentia, 10]