All Questions
prev
Poprzedni:1.33 Bóg jest jeden, ale w trzech Osobach. Czy to nie nonsens?
next
Następny:1.35 Skoro Bóg jest wszechmogący, to czemu zdarzają się katastrofy i dlaczego istnieje zło?

1.34 Czy Bóg stworzył zło? Co ono ma wspólnego z moimi grzechami?

Zło i cierpienie

Niezrozumiałe wydaje się to, że Bóg nie interweniuje, kiedy dzieje się coś złego. Wszelkie zło jest sprzeczne z Jego wielką miłością. My ludzie nie potrafimy w pełni pojąć, skąd wzięło się zło. Jego częściowym wytłumaczeniem jest to, że my ludzie, stworzeni przez Boga, możemy niewłaściwie korzystać z naszej wolnej woli.

Możemy wybrać dobro (wolę Bożą) albo zło. Dokonując złego wyboru, wiemy w głębi serca, że nie postępujemy właściwie: grzeszymy. Piękną prawdą jest jednak to, że Jezus przyszedł, by przez swoją śmierć na krzyżu wybawić nas od wszelkiego grzechu (Rz 5, 20)Rz 5, 20: Natomiast Prawo weszło, niestety, po to, by przestępstwo jeszcze bardziej się wzmogło. Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska (…).

 

Bóg stworzył wszystko dobre, lecz gdy wybieramy wbrew Bogu i Jego miłości, zło może się rozszaleć. Każdy grzech jest skutkiem takiego wyboru.
Z mądrości Kościoła

Co to jest grzech?

Grzech polega na odrzuceniu Boga i Jego miłości. Przejawia się to w lekceważeniu Jego przykazań. Grzech to coś więcej niż błędne zachowanie. Nie jest to również psychiczna słabość. W swej najgłębszej istocie każde odrzucenie czy też niszczenie czegoś dobrego jest odrzuceniem całkowicie dobra, odrzuceniem Boga. Grzech w swym najgłębszym i najstraszniejszym wymiarze jest odłączeniem się od Boga, a tym samym odłączeniem się od źródła życia. Dlatego śmierć jest również skutkiem grzechu. Dopiero dzięki Jezusowi poznajemy głębię grzechu: Jezus doznał odrzucenia Boga na swoim własnym Ciele. Przyjął śmiercionośną siłę grzechu, żeby ona nas nie spotkała. Dokonało się zbawienie. [Youcat 67]

Jeśli Bóg jest wszechmocny i troszczy się o swoje stworzenia, dlaczego istnieje zło?

Odpowiedzi na to tak bolesne jak tajemnicze pytanie udziela dopiero całość wiary chrześcijańskiej. Bóg w żaden sposób, ani bezpośrednio, ani pośrednio, nie jest przyczyną zła. On rozjaśnia tajemnicę zła przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, by zwyciężyć to przeogromne zło moralne, którym jest grzech ludzi, źródło wszelkiego innego zła. [KKKK 57]

Dlaczego Bóg dopuszcza zło?

Wiara daje nam pewność, że Bóg nie dopuściłby zła, gdyby jednocześnie nie potrafił wyprowadzić z niego dobra. Dokonał tego w sposób cudowny w związku ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. Z największego zła moralnego, jakim było odrzucenie i zabicie Syna Bożego, Bóg wyprowadził największe dobro: uwielbienie Chrystusa i nasze Odkupienie. [KKKK 58]

Czy chrzest jest rzeczywiście jedyną drogą do zbawienia?

Dla wszystkich, którzy przyjęli Ewangelię i usłyszelio tym, że Chrystus jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6), chrzest jest jedyną drogą do Boga i do zbawienia. Równocześnie jest przecież prawdą, że Chrystus umarł za wszystkich ludzi. Dlatego do zbawienia dojdą także ci wszyscy ludzie, którzy nie mieli okazji, aby realnie poznać Chrystusa i wiarę, ale szczerym sercem szukają Boga i prowadzą życie, wsłuchując się w głos swojego sumienia (tzw. chrzest pragnienia). Bóg powiązał zbawienie z sakramentami. Dlatego Kościół musi niezłomnie udzielać ich ludziom. Rezygnacja z misji byłaby zdradą Bożego nakazu. Sam Bóg jednak nie jest związany swoimi sakramentami. Gdzie Kościół – czasami ze swojej winy, czasami z innych względów – nie dociera albo jest nieskuteczny, tam sam Bóg toruje ludziom inną drogę do zbawienia. [Youcat 199]