Të gjithë pyetjet
prev
Pararendëse:1.33 Hyji është një, por njëkohësisht tre. A ka kuptim një gjë e tillë?
next
Tjetra:1.35 Nëse Zoti është i gjithëpushtetshëm, pse ndodhin fatkeqësitë? Pse ekziston e keqja?

1.34 A e krijoi Zoti të keqen? Çfarë lidhje ka kjo me mëkatet e mia?

E keqja dhe vuajtja

Duket e pakuptueshme për ne që Zoti nuk ndërhyn kur gjëra të këqija ndodhin. E gjithë e keqja është në kundërshtim me dashurinë e tij të madhe. Si qenie njerëzore, ne nuk mund ta kuptojmë siç duhet origjinën e së keqes. Një shpjegim i pjesshëm është që ne njerëzit, të krijuar si të mirë nga Zoti, mund ta keqpërdorim vullnetin tonë të lirë. Ne mund të bëjmë zgjedhje të mira (Vullneti i Zotit), por edhe të këqija. Kur bëjmë një zgjedhje të gabuar, thellë e dimë që nuk po bëjmë gjënë e duhur: ne mëkatojmë. Gjëja e mrekullueshme është se Jezusi erdhi të na shpëtonte nga të gjitha mëkatet tona  nëpërmjet vdekjes së tij në kryq (Rom. 5:20)Rom. 5:20: Ligji erdhi që të shumëzohet mëkati; porse, kur u shumëzua mëkati, shumë më i begatshëm u bë hiri.".

Zoti krijoi çdo gjë të mirë. Ai na dha vullnetin e lirë për të zgjedhur të mirën. E keqja vjen si rezultat i keqpërdorimit Të lirisë që Ai na dha.
Urtësia e Kishës

What is sin?

At the core of sin is a rejection of God and the refusal to accept his love. This is manifested in a disregard for his commandments.

Sin is more than incorrect behavior; it is not just a psychological weakness. In the deepest sense every rejection or destruction of something good is the rejection of good in itself, the rejection of God. In its most profound and terrible dimension, sin is separation from God and, thus, separation from the source of life. Only through Jesus do we understand the abysmal dimension of sin: Jesus suffered God’s rejection in his own flesh. He took upon himself the deadly power of sin so that it would not strike us. The term that we use for this is redemption. [Youcat 67]

Pse ekziston e keqja, nëse Hyji është i gjithëpushtetshëm dhe provanor?

Kësaj pyetjeje, sa të dhimbshme aq të mistershme, mund t’i përgjigjet vetëm teresia e fesë së krishterë. Hyji nuk është në asnjë mënyrë, as drejtpërdrejt as tërthorazi, shkaku i së keqes. Ai e ndriçon misterin e së keqes në Birin e Vet, Jezu Krishtin, i cili vdiq dhe u ngjall për ta mposhtur të keqen e madhe morale, që është mëkati i njerëzve dhe që është rrënja e të këqijave të tjera. [KKKP 57]

Përse Hyji e lejon të keqen?

Feja na jep sigurinë se Hyji nuk do ta lejonte të keqen, sikur nga vetë e keqja nuk do të nxirrte të mirën. Hyji e realizoi këtë në mënyrë të mrekullueshme me rastin e vdekjes dhe ngjalljes së Krishtit: në të vërtetë, nga e keqja më e madhe morale, vrasja e Birit të Tij, Ai ka nxjerrë të mirat më të mëdha, lavdërimin e Krishtit dhe shpëtimin tonë. [KKKP 58]

Is Baptism in fact the only way to salvation?

For all those who have received the Gospel and have heard that Christ is “the way, and the truth, and the life” (Jn 14:6), Baptism is the only way to God and salvation. At the same time, however, it is true that Christ died for all mankind. Therefore all men who have had no opportunity to learn about Christ and the faith but seek God sincerely and live according to their conscience also find salvation (the so-called Baptism of desire).  

God has made salvation dependent on the  sacraments. Therefore the Church must tirelessly offer them to mankind. To give up her missionary work would be a betrayal of God’s commission. God himself, however, is not dependent on his sacraments. In places where the Church does not exist or has had no success— whether by her own fault or for other reasons—God himself paves other ways to salvation in Christ for the people. [Youcat 199]

Ja çfarë thonë Papët

Hyji është besnik ndaj planit të tij të amshuar edhe kur njeriu, nën shtysën e të ligut dhe i rrëmbyer nga krenaria e tij, abuzon me lirinë që i është dhënë për ta dashur dhe kërkuar me zemërgjerësi atë që është e mirë dhe refuzon t'i bindet Zotit dhe Atit të vet. [Papa Gjon Pali II, Pajtimi dhe Pendimi, n. 10]