Alle Tweets
prev
Vorige:1.33 God is één en drie tegelijk. Onzinnig?
next
Volgende:1.35 Waarom zijn er rampen en kwaad als God almachtig is?

1.34 Maakte God het kwade? Wat heeft dit te maken met mijn zonde?

Kwaad en lijden

Het lijkt onbegrijpelijk dat God niet ingrijpt wanneer er kwade dingen gebeuren. Alle kwaad is in strijd met Zijn grote liefde. We kunnen als mensen de oorsprong van het kwaad niet goed doorgronden. Een gedeeltelijke verklaring is dat wij mensen, die door God goed gemaakt zijn, onze vrije wil verkeerd kunnen gebruiken.

We kunnen kiezen voor het goede (de ‘Wil van God’), maar ook voor het kwade. Maken we een verkeerde keuze, dan weten we diep van binnen dat we niet goed bezig zijn: dan zondigen we. Het mooie is dat Jezus is gekomen om ons te verlossen van al onze zonden door zijn dood aan het kruis (Rom 5,20)Rom 5,20: Weliswaar is de wet er bijgekomen, waardoor de overtredingen zich hebben vermeerderd. Maar waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos..

> Lees meer in het boek

God maakte alles goed, maar door onze vrije keuze tegen God en Zijn liefde krijgt het kwaad de ruimte. Iedere zonde is daar het gevolg van.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat is zonde?

Zonde is in wezen een afwijzen van God en de weigering om zijn liefde te aanvaarden. Dat komt tot uiting in het negeren van Zijn geboden.

Zonde is meer dan verkeerd handelen; het is ook geen psychische zwakheid. Ten diepste is het afwijzen of vernietigen van iets goeds het afwijzen van de Goede als zodanig, de afwijzing van God. Zonde in zijn meest verschrikkelijke dimensie betekent: gescheiden zijn van God en daardoor van de bron van het leven. Daarom is ook de dood het gevolg van de zonde. Pas door Jezus begrijpen wij hoe afgrondelijk diep de zonde is: Jezus onderging de afwijzing van God aan zijn eigen lichaam. Hij nam het dodelijke geweld van de zonde op zich, om te vermijden dat dit ons zou treffen. Daarvoor gebruiken wij het woord verlossing. [Youcat 67]

Als God almachtig is en voorzienigheid, hoe kan dan het kwaad bestaan?

Op deze vraag, tegelijkertijd smartelijk maar ook vol mysterie, kan alleen het christelijk geloof in zijn geheel een antwoord geven. God is op geen enkele manier, direct noch indirect, de oorzaak van het morele kwaad. Hij verheldert het mysterie van het kwaad door zijn Zoon Jezus Christus, die gestorven en verrezen is om het grote morele kwaad te overwinnen, dat de zonde van de mensheid is, en dat de wortel is van alle andere kwaad. [CCKK 57]

Waarom laat God het kwaad toe?

Het geloof geeft ons de zekerheid dat God het kwaad nooit zou toelaten, als Hij niet uit datzelfde kwaad het goede zou laten voortkomen. God heeft dit al op wonderbare wijze gedaan in de dood en de verrijzenis van Christus: uit het ergste morele kwaad, het vermoorden van zijn Zoon, heeft Hij het allergrootste goed laten voortkomen: de verheerlijking van Christus en onze verlossing. [CCKK 58]

Is de Doop echt de enige weg tot het heil?

Voor allen die het Evangelie ontvangen hebben en gehoord hebben dat Christus "de Weg, de Waarheid en het Leven" is (Joh. 14, 6), is de Doop de enige weg tot God en tot het heil. Maar tegelijk is het waar dat Christus voor alle mensen is gestorven. Daarom vinden ook alle mensen het heil die geen gelegenheid hebben gehad Christus en het geloof werkelijk te leren kennen, maar die oprecht God zoeken en leven naar hun geweten (zogenaamde doopsel van begeerte).

God heeft het heil verbonden aan de Sacramenten. Daarom moet de Kerk ze onvermoeibaar aanbieden aan de mensen. Missie opgeven zou verraad betekenen aan Gods opdracht. God zelf is echter niet gebonden aan de Sacramenten. Waar de Kerk – door schuld of door andere redenen – niet kan komen of zonder succes blijft, daar baant God zelf de mens een andere weg tot het heil. [Youcat 199]