Alle Vragen
prev
Vorige:M.3 Wat zegt de Bijbel over militairen?
next
Volgende:M.5 Hoe kan ik mijn geloof beleven tijdens operaties? Hoe kan ik niet-gelovigen helpen? Kan ik huilen bij gevaar of verdriet?

M.4 Wat kan een aalmoezenier voor mij doen?

Geloven & militair

De missie van de aalmoezenier is de militairen te vergezellen waar ze ook gaan, en pastorale zorg, advies en vooral een luisterend oor te bieden. Je kunt ook naar de aalmoezenier gaan als je niet gelooft. Wat je ook zegt, het gaat niet verder, dus je kunt echt jezelf zijn. De aalmoezenier kan je ook helpen bij veel soorten problemen.

Het zichtbare deel van de taak van de aalmoezenier is om religieuze vieringen te verzorgen aan het begin en het einde van het leven, evenals op andere belangrijke momenten. De katholieke riten geven woorden en uitdrukking aan menselijk verdriet of vreugde op een manier die dicht bij het hart van iedereen staat, of ze nu geloven of niet. God is er altijd voor je - het is nooit te laat om je tot Hem te richten! Een aalmoezenier bezoeken moet net zo normaal zijn als je tanden poetsen. Af en toe een praatje met de aalmoezenier maken is goed voor iedereen, ongeacht rang of religie. Je kunt via deze app contact opnemen met de dienst RKGV (via de AMI-knop onderaan dit scherm).

Aalmoezeniers doen veel meer dan dopen, trouwen, en begraven in de naam van God: ze kunnen erg goed luisteren en kunnen je ook helpen als je niet erg gelovig bent.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat zijn oorzaken van oorlog?

Onrecht, buitensporige economische of sociale ongelijkheid, afgunst, wantrouwen en trots woedend onder mannen en naties bedreigen voortdurend vrede en veroorzaken oorlogen. Alles wat gedaan wordt om deze stoornissen te overwinnen, draagt bij aan het opbouwen van vrede en het vermijden van oorlog: voor zover mannen zondaars zijn, hangt de dreiging van oorlog over hen en dit zal zo doorgaan totdat Christus terugkomt; maar voor zover zij de zonde kunnen overwinnen door samen te komen in naastenliefde, zal geweld zelf worden overwonnen en deze woorden zullen worden vervuld: “ Hij zal recht doen tussen de vele volken en machtige naties tuchtigen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en de oorlog leren ze niet meer” (Jes 2,4); Gaudium et Spes 78) [CKK 2317]. “Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden” (Mt 5,9) [CKK 2330].

Dit zeggen de pausen

“Zelfs te midden van de verscheurdheid van de oorlog, moeten we nooit moe worden te onthouden dat “elke persoon enorm heilig is “. In deze periode waarin we een “gefragmenteerde derde wereldoorlog” beleven, worden aalmoezeniers geroepen om in het leger en in hun families de spirituele en ethische dimensies te bevorderen die hen kunnen helpen de vaak ondraaglijke moeilijkheden en vragen eigen aan deze bijzondere dienst aan het vaderland en de mensheid onder ogen te zien” [Paus Franciscus, Tot krijgsmachtaalmoezeniers, 26 oktober 2015]