Alle Vragen
prev
Vorige:8.44 Wat als ik niet kan vergeven? Hoe kan ik mijn vijanden vergeven?
next
Volgende:M.2 Hoe kan ik als christen leven in het leger? Is een katholiek een betere soldaat?

M.1 Ik ben niet echt gelovig... hoe kan ik een basis voor mijn militaire leven vinden? Is geloven de moeite waard?

Geloven & militair

Iedereen heeft zijn of haar eigen redenen om bij de krijgsmacht te werken. Op een dag zul je misschien vragen stellen over de fundamentele redenen waarom je doet wat je doet. Dit wordt vooral belangrijk als je op een gevaarlijke uitzending bent. Geloof in God kan je helpen antwoorden te vinden. Christenen hebben een sterke basis voor hun leven en voor hun (militaire) handelenDit is omdat we geloven dat we deel uitmaken van iets dat groter is dan onszelf. Deze overtuiging kan je enorm helpen bij je persoonlijke keuzes als militair.

Ondanks hun afkeer van geweld zijn christenen geen absolute pacifisten – wat er moet worden gedaan om de zwakken te verdedigen, moet worden gedaan – maar het uiteindelijke doel voor de krijgsmacht is dat ze op een dag overbodig zal zijn, omdat vrede de wereld zal regeren. Hoewel dat vandaag misschien niet erg waarschijnlijk lijkt, is het een geweldige visie om na te streven. En als alle inwoners van de aarde hier oprecht naar zouden streven, zou wereldwijde vrede een realiteit zijn!

Niemand veroordeelt je omdat je niet gelooft. Je kunt echter grote innerlijke vrede vinden als je te weten komt hoeveel God van je houdt en je wil inspireren.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Moeten christenen pacifist zijn?

De Kerk strijdt voor de vrede, maar staat niet voor een radicaal pacifisme. Je kunt namelijk noch het individu, noch de overheden en samenlevingen het fundamentele recht op noodweer of wettige gewapende verdediging ontzeggen. Oorlog is moreel gezien slechts als laatste redmiddel te verdedigen. De Kerk zegt ondubbelzinnig nee tegen oorlog. Christenen moeten al het mogelijke doen om oorlog in een vroeg stadium te voorkomen: ze keren zich tegen wapenwedloop en wapenhandel, ze strijden tegen racistische, etnische en religieuze discriminatie, ze dragen bij aan de beëindiging van maatschappelijk en sociaal onrecht en versterken zo de vrede [Youcat 398].

Moeten we om vrede bidden?

Het vijfde gebod verbiedt de opzettelijke vernietiging van het menselijk leven. Omwille van de rampen en de ongerechtigheden die elke oorlog met zich meebrengt, vraagt de Kerk met aandrang aan iedereen te bidden en zich in te zetten, opdat God in zijn goedheid ons moge bevrijden van de oude slavernij van de oorlog [CKK 2307]

Zijn er grenzen aan onze opdracht om oorlog te vermijden?

Alle burgers en alle bestuurders moeten zich inspannen om oorlogen te vermijden. Maar “zolang het oorlogsgevaar nog zal bestaan en er nog geen internationale autoriteit is met eigen competentie en passende uitrusting, zal men de regeringen het recht niet kunnen ontzeggen om zich wettig te verdedigen, indien alle mogelijkheden van vreedzame onderhandelingen zijn uitgeput (Gaudium et Spes 79) [CKK 2308].

Dit zeggen de pausen

“Vrede komt alleen in vrede tot uiting, een vrede die niet losstaat van gerechtigheid, maar die wordt bevorderd door persoonlijk offer, lankmoedigheid, barmhartigheid en liefde” [Paus Paulus VI, 1 jan. 1976].