All Questions
prev
Vorige:3.23 Hoe is de vorm van het kerkgebouw ontstaan?
next
Volgende:3.25 Wat betekenen die houdingen, gebaren en kleuren?

3.24 Wat is liturgie?

Liturgie

Het woord ‘liturgie’ komt uit het Grieks en betekent ‘openbare dienst'. Liturgie is ‘het geheel van symbolen, gezangen en handelingen waarmee de Kerk haar godsdienst tot uitdrukking brengt’ (Dom Guéranger). In de liturgie drukken we uit wat we geloven, zoals onze lichaamstaal uitdrukt wat we bedoelen. Nog belangrijker: in de liturgie ontvangen we Gods genade en kracht.

Het gaat bij de liturgie om iets dat groter is dan wijzelf, het gaat om God. De liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk is in alle landen hetzelfde. Je kunt dus overal de Mis volgen, ook al snap je de taal niet: alle gebaren en handelingen blijven gelijk. De #TwGOD-app kan je hierbij goed helpen: daarin vind je de tekst van de Mis in vele talen, om je te helpen overal de liturgie goed mee te kunnen vieren.

Liturgie is het gezamenlijke gebed van christenen volgens de ritus van de Kerk. Hier drukken we ons geloof in God uit en krijgen zijn kracht.