All Questions
prev
Poprzedni:4.27 Czy istnieje problem z badaniami prenatalnymi?
next
Następny:4.29 Jak przebiega aborcja?

4.28 Czy aborcja jest złem?

Życie ludzkie

Zdarzają się sytuacje, w których matka jest zmuszona do rozważenia aborcji, która polega na świadomym przerwaniu ciąży. Każda aborcja jest złem, ponieważ oznacza zabicie dziecka.

Zarodek jest ludzkim stworzeniem posiadającym swoją godność i prawa. Ta maleńka istota – jak każdy człowiek – ma prawo do życia. Życie ludzkie rozpoczyna się w momencie zapłodnienia komórki jajowej. Od tej chwili zaczyna istnieć człowiek, który oczekuje od swoich rodziców opieki, ochrony i bezpiecznych warunków do rozwoju.

 

Aborcja to celowe zabicie istoty ludzkiej w łonie matki. Często jest wynikiem wielkiego osobistego dramatu. Aborcja jednak nigdy nie jest rozwiązaniem.
Z mądrości Kościoła

Czego zakazuje piąte przykazanie?

Piąte przykazanie zakazuje jako głęboko sprzecznych z prawem moralnym (ciężki grzech) takich działań, jak: Zabójstwo bezpośrednie i zamierzone, i współdziałanie z nim; Bezpośrednie przerywanie ciąży, zamierzone jako cel lub środek, jak również współdziałanie w przerywaniu ciąży; powoduje nałożenie kary ekskomuniki, ponieważ życie ludzkie od chwili swego poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny w całej swej integralności; Eutanazja bezpośrednia, która polega na położeniu kresu życia osób upośledzonych, chorych lub umierających; Samobójstwo i dobrowolne współdziałanie z nim, ponieważ sprzeciwia się głęboko miłości Boga, miłości samego siebie i bliźniego; gdy chodzi o odpowiedzialność, to może być ona zwiększona, z racji zgorszenia, lub zmniejszona, gdy samobójstwo jest popełnione z powodu ciężkich zaburzeń psychicznych lub dużego strachu. [2268-2283; 2321-2326]Piąte przykazanie zakazuje jako głęboko sprzecznych z prawem moralnym (ciężki grzech) takich działań, jak: Zabójstwo bezpośrednie i zamierzone, i współdziałanie z nim; Bezpośrednie przerywanie ciąży, zamierzone jako cel lub środek, jak również współdziałanie w przerywaniu ciąży; powoduje nałożenie kary ekskomuniki, ponieważ życie ludzkie od chwili swego poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny w całej swej integralności; Eutanazja bezpośrednia, która polega na położeniu kresu życia osób upośledzonych, chorych lub umierających; Samobójstwo i dobrowolne współdziałanie z nim, ponieważ sprzeciwia się głęboko miłości Boga, miłości samego siebie i bliźniego; gdy chodzi o odpowiedzialność, to może być ona zwiększona, z racji zgorszenia, lub zmniejszona, gdy samobójstwo jest popełnione z powodu ciężkich zaburzeń psychicznych lub dużego strachu. [2268-2283; 2321-2326]Piąte przykazanie zakazuje jako głęboko sprzecznych z prawem moralnym (ciężki grzech) takich działań, jak: Zabójstwo bezpośrednie i zamierzone, i współdziałanie z nim; Bezpośrednie przerywanie ciąży, zamierzone jako cel lub środek, jak również współdziałanie w przerywaniu ciąży; powoduje nałożenie kary ekskomuniki, ponieważ życie ludzkie od chwili swego poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny w całej swej integralności; Eutanazja bezpośrednia, która polega na położeniu kresu życia osób upośledzonych, chorych lub umierających; Samobójstwo i dobrowolne współdziałanie z nim, ponieważ sprzeciwia się głęboko miłości Boga, miłości samego siebie i bliźniego; gdy chodzi o odpowiedzialność, to może być ona zwiększona, z racji zgorszenia, lub zmniejszona, gdy samobójstwo jest popełnione z powodu ciężkich zaburzeń psychicznych lub dużego strachu. [CCKK 470]

Dlaczego aborcja w żadnej fazie rozwoju embrionu jest nie do przyjęcia?

Podarowane przez Boga życie jest bezpośrednią własnością Boga. Od pierwszego momentu jest ono święte i poza wszelką ludzką interwencją. „Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Zanim przyszedłeś na świat, uświęciłem cię” (Jr 1, 5). [2270-2274, 2322] Jedynie Bóg jest Panem życia i śmierci. Niemniej jednak moje życie należy do mnie. Każde dziecko od chwili poczęcia ma prawo do życia. Od samego początku nienarodzony człowiek jest odrębną osobą, której praw nikomu nie wolno naruszyć, ani państwu, ani żadnemu lekarzowi, ani też matce. Zdecydowane stanowisko Kościoła nie jest brakiem miłosierdzia. Wskazuje raczej na zło, za które nie można zadośćuczynić, które niewinnie zabitemu dziecku wyrządzą jego rodzice i całe społeczeństwo. Ochrona niewinnego życia należy do najbardziej fundamentalnych zadań państwa. Jeśli państwo uchyla się od tego zadania, samo wstrząsa swoimi posadami. [Youcat 383]