All Questions
prev
Poprzedni:4.25 Jak działa Naturalne Planowanie Rodziny?
next
Następny:4.27 Czy istnieje problem z badaniami prenatalnymi?

4.26 Kiedy rozpoczyna się życie ludzkie?

Życie ludzkie

W wyniku stosunku seksualnego może dojść do zapłodnienia komórki jajowej. Komórki żeńskie łączą się wówczas z komórkami męskimi. Proces ten nazywamy zapłodnieniem lub poczęciem.

Życie ludzkie rozpoczyna się w momencie poczęcia. Nie można wskazać innego momentu, w którym zaczyna się nowe życie. Człowiek rozwija się w łonie matki przez dziewięć miesięcy do momentu narodzin.

 

Życie ludzkie rozpoczyna się, kiedy komórka jajowa i plemnik łączą się, tworząc nowy, jednokomórkowy organizm, z którego rozwija się dziecko.
Z mądrości Kościoła

Dlaczego społeczeństwo winno bronić embrionu?

Niezbywalne prawo do życia każdej istoty ludzkiej, od chwili poczęcia, stanowi element konstytutywny społeczeństwa cywilnego i jego prawodawstwa. Gdy państwo nie używa swej władzy w obronie praw każdego, a w szczególności najsłabszych, zagrożone są podstawy praworządności państwa. [CCKK 472]

Czy wolno wykorzystywać w badaniach żyjące embriony i embrionalne komórki macierzyste?

Nie, embriony są ludźmi, ponieważ życie ludzkie zaczyna się w chwili połączenia plemnika i komórki jajowej. [2275, 2323] Traktowanie embrionów jako materiału biologicznego, produkowanie ich i następnie wykorzystywanie komórek macierzystych do celów badawczych jest absolutnie niemoralne i uznać je należy za złamanie zakazu zabijania. Inny pogląd panuje w stosunku do badań nad dorosłymi komórkami macierzystymi, gdyż te nie mogą przeobrazić się w człowieka. Medyczne ingerencje w embrion są uprawnione tylko wtedy, gdy służą leczeniu, zagwarantowane jest życie i nienaruszony rozwój dziecka i ryzyko związane z interwencją nie jest nadzwyczaj wysokie. [Youcat 385]