DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Anterior:1.9 Are sens să cred? Pot pune întrebări?
next
Următorul:1.11 Dumnezeu ne vorbeşte doar prin Biblie? Sau mai sunt şi alte căi prin care ne vorbeşte?

1.10 De ce este Biblia atât de importantă?

Biblia: adevăr sau minciună?

Biblia nu este doar o carte veche, prăfuită, pe care o poți ignora, deoarece a fost scrisă cu mii de ani în urmă. Este Cuvântul lui Dumnezeu, scris de oameni care au fost inspirați de el.

Textele sunt despre tine și viața ta, chiar dacă au mii de ani. De fiecare dată când citești Biblia, Dumnezeu îți poate vorbi și te poate atinge într-un mod nou. Cel mai important mesaj al Bibliei este dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare persoană, inclusiv pentru tine.

Biblia este cuvântul lui Dumnezeu: are un mesaj pentru tine în acest moment. Dacă i te deschizi, îl poţi auzi pe Dumnezeu vorbind cu tine.
Înțelepciunea Bisericii

Ce rol joacă Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii?

Sfânta Scriptură dăruieşte sprijin şi putere vieţii Bisericii. Este, pentru fiii săi, tărie în credinţă, hrană şi izvor de viaţă spirituală. Este sufletul teologiei şi al predicării pastorale. Psalmistul spune că ea este „făclie pentru paşii mei şi lumină pentru cărările mele” (Ps 119,105). De aceea Biserica îndeamnă la citirea frecventă a Sfintei Scripturi, deoarece „necunoaşterea Scripturilor este necunoaşterea lui Cristos” (Sfântul Ieronim). [CCBC 24]

Este Sfânta Scriptură adevărată?

 Scriptura învaţă „cu certitudine, cu fidelitate şi fără eroare adevărul”, pentru că este inspirată, adică pentru că a fost scrisă sub inspiraţia Duhului Sfânt, deci „îl are ca autor pe Dumnezeu” (Conciliul al IIlea din Vatican, DV 11).

Biblia nu a coborât din cer deja pregătită, nici n-a dictat-o Dumnezeu autorilor umani. „Pentru redactarea Cărţilor sfinte, Dumnezeu a ales oameni şi s-a slujit de ei lăsându-le uzul capacităţilor şi puterilor proprii, pentru ca, acţionând el însuşi în ei şi prin ei, aceştia să scrie ca adevăraţi autori tot ceea ce voia el şi numai aceea” (Conciliul al II-lea din Vatican, DV 11). Pentru recunoaşterea anumitor texte ca Sfântă Scriptură, criteriul călăuzitor a fost acceptarea generală a lor în sânul Bisericii. În comunităţi trebuia să existe un consens: „Da, prin acest text însuşi Dumnezeu ne vorbeşte, textul este inspirat de Duhul Sfânt”. Deja începând din secolul al IV-lea, cu aşa-numitul canon al sfintelor scripturi s-a stabilit care dintre multele scrieri din comunitatea creştină de la începuturi sunt cu adevărat inspirate de Duhul Sfânt. [Youcat 14]

Ce loc ocupă învierea lui Cristos în credinţa noastră?

Învierea lui Isus este adevărul culminant al credinţei noastre în Cristos şi reprezintă, împreună cu crucea, o parte esenţială a misterului pascal. [CCBC 126]

Putem fi creştini fără a crede în învierea lui Cristos?

Nu. „Dacă Cristos nu a înviat, zadarnică este predica noastră şi zadarnică este credinţa voastră” (1Cor 15,14). [Youcat 104]

Asta spun Părinții Bisericii

Noi nu am învățat de la nimeni altcineva o altă lucrare a mântuirii, în afara celor pe care Evanghelia ni le-a adus, și pe care apostolii le-au propovăduit un timp, iar mai apoi, prin voința lui Dumnezeu, ni le-au scris nouă în Scripturi ca temelie și stâlp al adevărului nostru. [Sf. Irineu de Lyon, Contra ereziilor, Cartea a 3-a, cap. 1 (MG 7, 844)]