Wszystkie tweety
Poprzedni:
Następny:

1.10 Dlaczego Biblia jest tak ważna?

Biblia: prawda czy fałsz?

Biblia nie jest po prostu jakąś starą książką napisaną bardzo dawno temu. To Słowo Boga spisane przez ludzi, którzy zostali przez Niego zainspirowani. 

Teksty biblijne opowiadają o tobie i twoim życiu, mimo że liczą sobie tysiące lat. Za każdym razem, gdy czytasz Biblię, Bóg przemawia do ciebie i dotyka cię w całkiem inny sposób. Jego najważniejszym przesłaniem jest miłość do każdego człowieka, więc także i ciebie.

> Czytaj więcej w książce

Każdy tekst biblijny zawiera Słowo, które w tej chwili wypowiada do ciebie Bóg. Musisz tylko nauczyć się słuchać Jego sposobu mówienia.

Z mądrości Kościoła

Jaką funkcję pełni Pismo Święte w życiu Kościoła?

Pismo Święte jest podstawą i siłą żywotną dla Kościoła. Jest dla dzieci Kościoła umocnieniem wiary, pokarmem duszy i trwałym źródłem życia duchowego. Jest duszą teologii i przepowiadania duszpasterskiego. Mówi psalmista: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce” (Ps 119, 105). Dlatego Kościół zachęca do częstego czytania Pisma Świętego, ponieważ „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” (św. Hieronim). [KKKK 24]

Czy Pismo Święte jest prawdziwe?

Święte księgi nauczają Prawdy „w sposób pewny, wiernie i bez błędu”, ponieważ są natchnione, to znaczy, że są napisane pod natchnieniem Ducha Świętego i dlatego mają Boga za autora (zob. Sobór Watykański II, Dei Verbum, 11). Biblia ani już gotowa nie spadła z nieba, ani Bóg nie podyktował jej ludziom do spisania. Raczej należy powiedzieć, że Bóg „do napisania świętych ksiąg wybrał używających własnych umiejętności i sił ludzi, którymi posłużył się tak, aby działając w nich i przez nich, to wszystko i tylko to, co sam chciał, przekazali na piśmie jako prawdziwi autorzy” (Sobór Watykański II, Dei Verbum, 11). Do uznania określonych tekstów za Pismo Święte przyczyniła się również powszechna akceptacja w Kościele. We wspólnotach musiało dojść do konsensusu: „Tak, przez ten tekst przemawia do nas sam Bóg – powstał pod natchnieniem Ducha Świętego!”. Tzw. Kanon Pisma Świętego ustala, które z wielu wczesnochrześcijańskich pism rzeczywiście powstały pod natchnieniem Ducha Świętego. [Youcat 14]

Jakie miejsce w naszej wierze zajmuje Zmartwychwstanie Chrystusa?

Zmartwychwstanie Jezusa jest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa i stanowi, tak samo jak Krzyż, istotną część Misterium Paschalnego. [KKKK 126]

Czy można być chrześcijaninem, nie wierząc w Zmartwychwstanie Chrystusa?

Nie, „jeśli zaś Chrystus nie zmartwychwstał, to próżne jest nasze głoszenie i próżna jest wasza wiara” (1 Kor 15, 14). [Youcat 104]