Alle Tweets
Vorige:
Volgende:

1.10 Waarom is de Bijbel zo belangrijk?

De Bijbel: waar of niet waar?

De Bijbel is niet zomaar een stoffig oud boek dat heel lang geleden is geschreven. Het is het Woord van God, opgeschreven door mensen die door Hem geïnspireerd werden. 

De teksten gaan over jou en jouw leven, ook al zijn ze duizenden jaren oud. Iedere keer dat je in de Bijbel leest, kan God weer op een andere manier tot je spreken en je raken. Zijn belangrijkste boodschap is zijn liefde voor iedere mens, ook voor jou.

> Lees meer in het boek

De Bijbel is het Woord van God: het bevat een boodschap voor jou op dit moment. Als je jezelf openstelt, kun je God tegen jou horen spreken.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke functie vervult de heilige Schrift in het leven van de Kerk?

De heilige Schrift geeft aan het leven van de Kerk steun en kracht. Voor de kinderen van de Kerk is zij vastheid in het geloof, en voedsel en bron van geestelijk leven. Zij is de ziel van de theologie en van de pastorale prediking. De psalmist zegt: "Uw Woord is een lamp voor mijn voeten, het is een licht op mijn pad." (Ps. 119, 105) Daarom spoort de Kerk aan tot de veelvuldige lezing van de Heilige Schrift, want "de Schriften niet kennen, betekent Christus niet kennen" (H. Hiëronymus). [CCKK 24]

Is de Heilige Schrift waar?

De Heilige Schriften leren 'met zekerheid, trouw en zonder dwaling' de waarheid, omdat zij geïnspireerd zijn, d.w.z. op ingeving van de Heilige Geest geschreven zijn en daarom 'God tot auteur' hebben. De Bijbel is niet kant-en-klaar uit de hemel komen vallen en is ook niet door God aan mensen machinaal gedicteerd. Je kunt het beter zo zeggen: ‘God heeft voor de samenstelling van de Bijbel mensen uitgekozen en van hen met al hun vermogens en krachten gebruikgemaakt, om hen al datgene wat Hij wilde, en dat alleen, als ware auteurs te boek te doen stellen’.  Teksten die erkend werden als de Heilige Schrift moesten algemeen aanvaard zijn in de Kerk. In de gemeenten moest daar eenstemmig over gezegd worden: ‘Ja, in deze tekst spreekt God zelf tot ons – dat is geïnspireerd door de Heilige Geest!’ Vanaf de 4de eeuw is in de canon van de Heilige Schriften vastgelegd welke van de vele geschriften uit de eerste christentijd echt door de Heilige Geest geïnspireerd zijn. [Youcat 14]

Welke plaats heeft de verrijzenis van Christus in ons geloof?

De verrijzenis is de hoogste waarheid van ons geloof in Christus, en vertegenwoordigt samen met het kruis een wezenlijk onderdeel van het Paasmysterie. [CCKK 126]

Kun je christen zijn zonder in de verrijzenis van Christus te geloven?

Nee. "Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos" (1 Kor. 15, 14). [Youcat 104]