DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Anterior:1.11 Dumnezeu ne vorbeşte doar prin Biblie? Sau mai sunt şi alte căi prin care ne vorbeşte?
next
Următorul:1.13 În ce limbă a fost scrisă Biblia?

1.12 Biblia a fost scrisă de Dumnezeu?

Biblia: adevăr sau minciună?

Biblia a fost scrisă de multe categorii de oameni din diferite locuri și în diferite momente. Iar în inima fiecărei istorii găsim adevărul despre Dumnezeu.

Acest lucru se datorează faptului că autorii au fost inspirați de către Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Același Duh ajută Biserica să înțeleagă Biblia așa cum Dumnezeu a vrut să fie înțeleasă.

> Citește mai multe în carte

Duhul lui Dumnezeu i-a inspirat pe autorii Bibliei, din diferite timpuri și locuri, să transmită mesajul său fără greşeală, însă folosindu-şi propriile cuvinte.
Înțelepciunea Bisericii

Pentru ce spunem că Sfânta Scriptură învaţă adevărul?

Pentru că însuşi Dumnezeu este autorul Sfintei Scripturi; de aceea ea este numită inspirată şi învaţă fără eroare acele adevăruri care sunt necesare pentru mântuirea noastră. Într-adevăr, Duhul Sfânt i-a inspirat pe autorii umani, care au scris ceea ce el a voit să ne înveţe. Totuşi, credinţa creştină nu este „o religie a cărţii”, ci a Cuvântului lui Dumnezeu, care nu este „un cuvânt scris şi mut, ci Cuvântul întrupat şi viu” (Sfântul Bernard de Clairvaux). [CCBC 18]

Este Sfânta Scriptură adevărată?

Scriptura învaţă „cu certitudine, cu fidelitate şi fără eroare adevărul”, pentru că este inspirată, adică pentru că a fost scrisă sub inspiraţia Duhului Sfânt, deci „îl are ca autor pe Dumnezeu”

(Conciliul al II-lea din Vatican, DV 11).

 

Biblia nu a coborât din cer deja pregătită, nici n-a dictat-o Dumnezeu autorilor umani. „Pentru redactarea Cărţilor sfinte, Dumnezeu a ales oameni şi s-a slujit de ei lăsându-le uzul capacităţilor şi puterilor proprii, pentru ca, acţionând el însuşi în ei şi prin ei, aceştia să scrie ca adevăraţi autori tot ceea ce voia el şi numai aceea” (Conciliul al II-lea din Vatican, DV 11). Pentru recunoaşterea anumitor texte ca Sfântă Scriptură, criteriul călăuzitor a fost acceptarea generală a lor în sânul Bisericii. În comunităţi trebuia să existe un consens: „Da, prin acest text însuşi Dumnezeu ne vorbeşte, textul este inspirat de Duhul Sfânt”. Déjà începând din secolul al IV-lea, cu aşa-numitul canon al sfintelor scripturi s-a stabilit care dintre multele scrieri din comunitatea creştină de la începuturi sunt cu adevărat inspirate de Duhul Sfânt. [Youcat 14]

Asta spun Părinții Bisericii

Deși în cele câteva cărți al Evangheliilor sunt învățate diferite idei, acest lucru nu afectează în niciun fel credința credincioșilor, de vreme ce printr-un singur Duh suveran este mărturisit în fiecare dintre ele tot ceea ce are legătură cu Nașterea, Pătimirea, Învierea... [ Fragmentul Muratorian, S. p. 144-146]

Duhul lui Dumnezeu, care a vorbit prin [autorii Bibliei], nu dorea să îi învețe pe oameni lucruri fără rost pentru mântuire. [Sf. Augustin, Comentariu la Cartea Genezei, Cartea a 2-a, cap. 9 (ML 34, 270)]

 

The Spirit of God, who spoke through [the authors of the Bible] was unwilling to teach men things of