Alle Tweets
prev
Vorige:1.11 Spreekt God alleen maar door de Bijbel of ook op andere manieren?
next
Volgende:1.13 In welke taal is de Bijbel geschreven?

1.12 Heeft God zelf de Bijbel geschreven?

De Bijbel: waar of niet waar?

De Bijbel is geschreven door verschillende mensen, die uit allerlei plaatsen en tijden kwamen. In de kern van ieder verhaal vinden we de waarheid over God.

De auteurs werden namelijk allemaal geïnspireerd door Gods Heilige Geest. Diezelfde Heilige Geest helpt de Kerk om de Bijbel te begrijpen zoals God die heeft bedoeld. 

> Lees meer in het boek

Gods Heilige Geest inspireerde Bijbelse schrijvers uit allerlei tijden & plaatsen zodat ze zijn boodschap zonder fout in hun eigen woorden weergaven.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom leert de heilige Schrift de Waarheid?

De Heilige Schrift leert de Waarheid omdat God zelf er de auteur van is. Daarom wordt de heilige Schrift wordt geïnspireerd genoemd, en leert zonder dwaling die waarheden, welke voor ons heil noodzakelijk zijn. De Heilige Geest heeft de menselijke auteurs geïnspireerd, die datgene opgetekend hebben wat Hij ons heeft willen leren. Toch is het christelijk geloof geen 'godsdienst van het boek', maar de godsdienst van het Woord van God, "niet van een geschreven en stom woord, maar van het Mensgeworden, levende Woord" (H. Bernardus van Clairvaux). [CCKK 18]