Alle Tweets
Vorige:
Volgende:
schrijven met inkt en veer

1.12 Heeft God zelf de Bijbel geschreven?

De Bijbel: waar of niet waar?
Gods Heilige Geest inspireerde Bijbelse schrijvers uit allerlei tijden & plaatsen zodat ze zijn boodschap zonder fout in hun eigen woorden weergaven.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Waarom leert de heilige Schrift de Waarheid?

De Heilige Schrift leert de Waarheid omdat God zelf er de auteur van is. Daarom wordt de heilige Schrift wordt geïnspireerd genoemd, en leert zonder dwaling die waarheden, welke voor ons heil noodzakelijk zijn. De Heilige Geest heeft de menselijke auteurs geïnspireerd, die datgene opgetekend hebben wat Hij ons heeft willen leren. Toch is het christelijk geloof geen 'godsdienst van het boek', maar de godsdienst van het Woord van God, "niet van een geschreven en stom woord, maar van het Mensgeworden, levende Woord" (H. Bernardus van Clairvaux). [CCKK 18]

Is de Heilige Schrift waar?

De Heilige Schriften leren 'met zekerheid, trouw en zonder dwaling' de waarheid, omdat zij geïnspireerd zijn, d.w.z. op ingeving van de Heilige Geest geschreven zijn en daarom 'God tot auteur' hebben. De Bijbel is niet kant-en-klaar uit de hemel komen vallen en is ook niet door God aan mensen machinaal gedicteerd. Je kunt het beter zo zeggen: ‘God heeft voor de samenstelling van de Bijbel mensen uitgekozen en van hen met al hun vermogens en krachten gebruikgemaakt, om hen al datgene wat hij wilde, en dat alleen, als ware auteurs te boek te doen stellen’.  Teksten die erkend werden als Heilige Schrift moesten algemeen aanvaard zijn in de Kerk. In de gemeenten moest daar eenstemmig over gezegd worden: ‘Ja, in deze tekst spreekt God zelf tot ons – dat is geïnspireerd door de Heilige Geest!’ Welke van de vele geschriften uit de eerste christentijd echt door de Heilige Geest geïnspireerd zijn, is vanaf de 4de eeuw vastgelegd in de canon van de Heilige Schriften. [Youcat 14]