DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Predchádzajúce:1.11 Hovorí k nám Boh len cez Bibliu? Hovorí k nám aj iným spôsobom?
next
Ďalej:1.13 V akom jazyku bola napísaná Biblia?

1.12 Napísal Bibliu sám Boh?

Biblia: pravda alebo lož?

Bibliu napísalo množstvo rôznych ľudí z rôznych miest a v rôzne časy. V jadre každého príbehu nachádzame pravdu o Bohu.

To je preto, lebo všetci autori boli inšpirovaní Božím Duchom Svätým. Ten istý Duch tiež pomáha Cirkvi pochopiť Písmo tak, ako ho zamýšľal Boh.

Duch Boží inšpiroval biblických autorov z rôznych čias a miest k tomu, aby šírili jeho posolstvo bez omylu, no zároveň vlastnými slovami.
Múdrosť Cirkvi

Prečo Sväté písmo učí pravdu?

Sväté písmo učí pravdu preto, lebo jeho autorom je sám Boh. Keďže je inšpirované, bez omylu učí tie pravdy, ktoré sú potrebné pre našu spásu. Duch Svätý totiž inšpiroval ľudských autorov, ktorí napísali to, čo nás on chcel naučiť. Kresťanská viera však nie je „náboženstvo knihy“, ale Božieho slova, ktoré „nie je slovo napísané a nemé, ale Slovo vtelené a živé“ (svätý Bernard z Clairvaux). [KKKC 18]

Je Sväté písmo pravdivé?

,,Knihy Písma isto, verne a bez omylu učia pravdu, pretože sú inšpirované, teda napísané z vnuknutia Ducha Svätého, a preto je ich pôvodcom Boh“

(2. vatikánsky koncil, DV, 11) 

Biblia nespadla hotová z neba, ani ju Boh nediktoval ľudským písacím strojom. Boh si radšej „vyvolil ľudí a použil ich tak, že uplatnili svoje schopnosti a sily, no on účinkoval v nich a skrze nich, aby napísali ako skutoční autori všetko to ale to, čo on sám chcel“(2. vatikánsky koncil, DV, 11). Na to, aby boli niektoré texty akceptované ako Sväté písmo, museli byť všeobecne prijaté v Cirkvi. V jednotlivých cirkevných obciach sa musel dosiahnuť konsenzus: „Áno, sám Boh k nám hovorí cez tento text – je inšpirovaný Duchom Svätým!“Rozhodnutie o tom, ktoré z mnohých starokresťanských textov boli naozaj inšpirované Duchom Svätým, padlo v 4. storočí, keď bol zostavený tzv. kánon Svätého písma. [Youcat 14]

Toto hovoria cirkevní otcovia

Hoci v knihách evanjelia sa vyučujú rôzne veci, nie je to pre vieru podstatné, pretože skrze toho istého Ducha sa v nich hlása o všetkom, čo sa týka vtelenia, umučenia i vzkriesenia… [Muratoriánsky fragment, S. str. 144-146]

Duch Boží, ktorí prehovoril skrze [autorov Biblie] nebol ochotný učiť človeka veci, ktoré neosožia jeho spáse. [sv. Augustín, Komentár ku knihe Genezis, kn. 2, kap. 9 (PL 34, 270)]