All Questions
prev
Poprzedni:1.11 Czy Bóg mówi do nas tylko poprzez Biblię? Czy mówi też na inne sposoby?
next
Następny:1.13 W jakim języku napisano Biblię?

1.12 Czy Bóg sam napisał Biblię?

Biblia: prawda czy fałsz?

Biblia została napisana przez osoby pochodzące z różnych miejsc i czasów. Nie wszystkie wydarzenia rozegrały się dosłownie tak, jak zostały opisane w Biblii, ale w każdym z opowiadań znajdujemy prawdę o Bogu

Biblijni autorzy zostali wszyscy natchnieni Duchem Świętym. Ten sam Duch pomaga Kościołowi w rozumieniu i czytaniu Biblii w sposób zgodny z Bożym zamysłem.

Duch Boży natchnął biblijnych autorów pochodzących z różnych czasów i miejsc, aby szerzyli Jego przesłanie bez błędów, ale własnymi słowami.
Z mądrości Kościoła

Dlaczego Pismo Święte naucza prawdy?

Bóg jest Autorem Pisma Świętego. Spisane ono zostało pod natchnieniem i bez błędu uczy prawdy, które są konieczne dla naszego zbawienia. Duch Święty natchnął ludzkich autorów, którzy spisali to, o czym pragnął nas pouczyć. Wiara chrześcijańska nie jest jednak "religią Księgi", lecz religią słowa Bożego, które "nie jest słowem spisanym i martwym, lecz Słowem Wcielonym i żywym" (św. Bernard z Clairvaux). (KKKK 18)

Czy Pismo Święte jest prawdziwe?

Święte księgi nauczają Prawdy „w sposób pewny, wiernie i bez błędu”, ponieważ są natchnione, to znaczy, że są napisane pod natchnieniem Ducha Świętego i dlatego mają Boga za autora (zob. Sobór Watykański II, Dei Verbum, 11). Biblia ani już gotowa nie spadła z nieba, ani Bóg nie podyktował jej ludziom do spisania. Raczej należy powiedzieć, że Bóg „do napisania świętych ksiąg wybrał używających własnych umiejętności i sił ludzi, którymi posłużył się tak, aby działając w nich i przez nich, to wszystko i tylko to, co sam chciał, przekazali na piśmie jako prawdziwi autorzy” (Sobór Watykański II, Dei Verbum, 11). Do uznania określonych tekstów za Pismo Święte przyczyniła się również powszechna akceptacja w Kościele. We wspólnotach musiało dojść do konsensusu: „Tak, przez ten tekst przemawia do nas sam Bóg – powstał pod natchnieniem Ducha Świętego!”. Tzw. Kanon Pisma Świętego ustala, które z wielu wczesnochrześcijańskich pism rzeczywiście powstały pod natchnieniem Ducha Świętego. [Youcat 14]