All Questions
prev
Prethodna:1.11 Govori li nam Bog samo po Bibliji? Ili nam govori i na druge načine?
next
Sljedeći:1.13 Na kojem je jeziku napisana Biblija?

1.12 Je li Bog sam napisao Bibliju?

Biblija: istina ili laž?

Bibliju je napisao širok raspon ljudi iz raznih mjesta i u različitim vremenima. U srcu svake priče, nalazimo istinu o Bogu.

To je zato što su svi autori bili nadahnuti Božjim Duhom Svetim. Isti Duh pomaže Crkvi da razumije Bibliju onako kako Bog želi da ju razumijemo.

Duh Božji nadahnuo je biblijske pisce u različitim vremenima i na različitim mjestima kako bi proglasili njegovu poruku bez greške, ali sa svojim riječima.
Mudrost Crkve

Kako to da Sveto pismo uči istinu?

Jer je sam Bog tvorac Svetoga pisma: zato se za njega kaže da je nadahnuto i da nezabludivo naučava one istine koje su potrebne za naše spasenje. Naime, Duh Sveti je nadahnuo ljudske pisce koji su zapisali ono čemu nas je on htio poučiti. Pa ipak, kršćanska vjera nije “religija knjige”, nego Božje riječi, “ne neke napisane i nijeme riječi, nego utjelovljene i žive Riječi” (sveti Bernard iz Clairvouxa). [KKKC 18]

Je li Sveto pismo istinito?

Sveto pismo čvrsto, vjerno i bez zablude naučava istinu jer je nadahnuto, tj. jer je napisano po nadahnuću Duha Svetoga, i stoga ima „Boga za autora“ (Drugi vatikanski koncil, DV 11).

 

BIBLIJA nije ni gotova s neba pala niti je Bog diktirao ljudima kao pisaćim strojevima. Bog je, štoviše, “izabrao ljude koji su mu poslužili služeći se vlastitim sposobnostima i moćima da zabilježe sve ono i samo ono što je on htio te kao pravi autori pismeno predaju” (Drugi vatikanski koncil, DV 11). Da bi neki tekst bio priznat kao dio Svetoga pisma, nužno je da bude prihvaćen od cijele CRKVE. U zajednicama se morala postići složnost: “Da, u ovomu nam tekstu sam Bog govori – to je nadahnuto od Duha Svetoga!” koji su od mnogih ranokršćanskih spisa nadahnuti, utvrđeno je od 4. stoljeća u takozvanomu KANONU Svetoga pisma. [Youcat 14]

Ovo kažu crkveni naučitelji

Muratorijski fragment

Iako su različite ideje učene u nekoliko knjiga evanđelja, ipak nema razlike s obzirom na vjeru vjernika, budući da se jednim suverenim Duhom u svima njima objavljuje sve o rođenju, muci, uskrsnuću... [Muratorijski fragment S. p. 144-146]

Sv. Augustin, O Postanku

Duh Božji, koji je govorio kroz [autore Biblije], nije bio voljan učiti ljude stvarima koje nisu od koristi za spasenje. [Sv. Augustin, O Postanku, 2. knjiga, 9. poglavlje (ML 34, 270)]