All Questions
prev
Anterior:1.14 Care este diferenţa dintre Biblie şi Coran?
next
Următorul:1.16 Care este diferenţa dintre Vechiul Testament catolic şi Tanakh ebraic?

1.15 Care este structura Vechiului Testament?

Biblia: adevăr sau minciună?

Vechiul Testament catolic este format din 46 de cărți. Primele cinci cărți - Geneza, Exodul, Leviticul, Numerele și Deuteronomul - sunt numite Pentateuh (cuvântul grecesc pentru „cinci suluri”).

Pentateuhul este urmat de cărțile istorice, care prezintă istoria poporului Israel, și cărțile profetice în care profeții avertizează împotriva păcatului și anunță venirea lui Mesia (Iisus). În sfârșit, există cărțile înțelepciunii. Acestea sunt culegeri de răspunsuri la întrebări generale despre viață, puse de credincioși. Ceea ce noi numim Vechiul Testament, evreii numesc Tanakh.

> Citește mai multe în carte

 

Cele 46 de cărţi ale Vechiului Testament se împart în patru: Pentateuhul, cărţile istorice, cărţile profetice şi cărţile sapienţiale.
Înțelepciunea Bisericii

Care este semnificaţia Vechiului Testament pentru creştini?

În Vechiul Testament, Dumnezeu se revelează drept creator şi păzitor al lumii şi drept călăuză şi învăţător al oamenilor. Şi cărţile din Vechiul Testament sunt cuvânt al lui Dumnezeu şi Sfântă Scriptură. Fără Vechiul Testament nu poate fi înţeles Isus.

În Vechiul Testament începe un important proces de înţelegere a credinţei care înregistrează o cotitură decisivă în Noul Testament şi care ajunge la împlinire odată cu sfârşitul lumii şi a doua venire a lui Cristos. În acest proces, Vechiul Testament este mult mai mult decât un simplu preludiu la Noul Testament. Poruncile şi profeţiile pentru poporul din Vechea Alianţă şi promisiunile pentru toţi oamenii conţinute în ea nu au fost niciodată revocate. În cărţile din Vechea Alianţă se găseşte un tezaur de neînlocuit de rugăciuni şi de înţelepciune; Psalmii, în mod deosebit, fac parte din rugăciunea zilnică a Bisericii. [Youcat 17]

Asta spune Papa

„ Noul Testament este ascuns în cel Vechi și Vechiul este dezvăluit în cel Nou”[138], așa se exprima cu înțelepciune ascuțită Sfântul Augustin despre această temă. Așadar, este importat ca atât în pastorație, cât și în domeniul academic să fie scoasă bine în evidență relația intimă dintre cele două Testamente, amintindu-ne împreună cu Sfântul Grigore cel Mare, că tot ceea ce „Vechiul Testament a promis, Noul Testament l-a arătat; ceea ce vestește acela în manieră ascunsă acesta îl proclamă în mod deschis ca prezent. De aceea, Vechiul Testament este profeție a Noului Testament; și cel mai bun comentariu al Vechiului Testament este Noul Testament”. [Papa Benedict al XVI-lea, Verbum Domini, n. 41]