All Questions
prev
Poprzedni:1.14 Czym się różni Biblia od Koranu?
next
Następny:1.16 Jaka jest różnica między Starym Testamentem a żydowskim Tanachem?

1.15 Jak zbudowany jest Stary Testament?

Biblia: prawda czy fałsz?

Katolicki Stary Testament składa się z 46 ksiąg. Pierwszych pięć ksiąg – Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa – nazywamy Pięcioksięgiem (gr. pentateuch – „pięć zwojów”).

Dalej znajdują się księgi historyczne, które opowiadają historię narodu izraelskiego, a następnie księgi prorockie, w których prorocy ostrzegają przed grzechem i zapowiadają przyjście Mesjasza (Jezusa). Ostatnie księgi to księgi mądrościowe, zbiory wskazówek i lekcje życia dla wierzących. To, co my nazywamy Starym Testamentem, Żydzi nazywają Tanachem.

 

46 ksiąg Starego Testamentu dzieli się na cztery części: Pięcioksiąg oraz księgi historyczne, profetyczne i mądrościowe.
Z mądrości Kościoła

Jakie znaczenie ma dla chrześcijan Stary Testament?

W Starym Testamencie Bóg ukazuje się jako Stwórca i Pan świata, Przewodnik i Wychowawca ludzi. Również księgi Starego Testamentu są słowem Bożym i Pismem Świętym. Bez Starego Testamentu nie można zrozumieć Jezusa. W Starym Testamencie rozpoczyna się wielka, trwająca przez pokolenia lekcja wiary, której decydujący zwrot następuje w Nowym Testamencie i która zmierza do końca świata i powtórnego przyjścia Chrystusa. Tu Stary Testament jest czymś więcej niż tylko preludium Nowego. Przykazania i proroctwa dotyczące ludu Starego Przymierza i obietnice, które są w nim zawarte dla wszystkich ludzi, nigdy nie zostały odwołane. W księgach Starego Przymierza znajduje się bezcenny depozyt wiary i mądrości. Szczególnie Psalmy stanowią bardzo ważny składnik codziennej modlitwy Kościoła. [Youcat 17]