Alle Vragen
prev
Vorige:1.14 Wat is het verschil tussen de Bijbel en de Koran?
next
Volgende:1.16 Wat is het verschil tussen het Oude Testament en de Joodse Tenach?

1.15 Wat is de opbouw van het Oude Testament?

De Bijbel: waar of niet waar?

Het katholieke Oude Testament bestaat uit 46 boeken. De eerste vijf boeken – Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium – worden de Pentateuch genoemd (het Griekse woord voor ‘vijf rollen’).

Daarnaast zijn er de historische boeken, die de geschiedenis van het Israëlische volk vertellen, en de profetische boeken, waarin profeten waarschuwen tegen zonde en de komst van de Messias (Jezus) aankondigen. Tot slot zijn er de wijsheidsboeken, verzamelingen van antwoorden en levenswijsheden van gelovigen. Wat wij het Oude Testament noemen, wordt door de joden de Tenach genoemd. 

De 46 boeken van het Oude Testament zijn verdeeld in vier delen: Pentateuch, Historische boeken, Profetische boeken en Wijsheidsboeken.