Alle Tweets
prev
Vorige:1.14 Wat is het verschil tussen de Bijbel en de Koran?
next
Volgende:1.16 Wat is het verschil tussen het Oude Testament en de Joodse Tenach?

1.15 Wat is de opbouw van het Oude Testament?

De Bijbel: waar of niet waar?

Het katholieke Oude Testament bestaat uit 46 boeken. De eerste vijf boeken – Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium – worden de Pentateuch genoemd (het Griekse woord voor ‘vijf rollen’).

Daarnaast zijn er de historische boeken, die de geschiedenis van het Israëlische volk vertellen, en de profetische boeken, waarin profeten waarschuwen tegen zonde en de komst van de Messias (Jezus) aankondigen. Tot slot zijn er de wijsheidsboeken, verzamelingen van antwoorden en levenswijsheden van gelovigen. Wat wij het Oude Testament noemen, wordt door de joden de Tenach genoemd. 

De 46 boeken van het Oude Testament zijn verdeeld in vier delen: Pentateuch, Historische boeken, Profetische boeken en Wijsheidsboeken.
Uit de Wijsheid van de Kerk

Welke betekenis heeft het Oude Testament voor christenen?

Het Oude Testament laat zien dat God de wereld schept en in stand houdt en de mensen leidt en vormt. Ook de boeken van het Oude Testament zijn Woord van God en Heilige Schrift. Zonder het Oude Testament kun je Jezus niet begrijpen.

In het Oude Testament begint een groot, gelovig leerproces, dat in het Nieuwe Testament een beslissende wending neemt en uitloopt op het einde van de wereld en de wederkomst van Christus. Het Oude Testament is veel meer dan een voorspel op het Nieuwe Testament. De geboden en profetieën voor het volk van het Oude Verbond en de beloften die ze bevatten voor alle mensen, zijn nooit herroepen. In de boeken van het Oude Verbond ligt een onvervangbare schat aan wijsheid en gebeden opgeslagen; met name de psalmen behoren tot het dagelijkse gebed van de kerk. [Youcat 17]