All Questions
prev
Anterior:1.13 În ce limbă a fost scrisă Biblia?
next
Următorul:1.15 Care este structura Vechiului Testament?

1.14 Care este diferenţa dintre Biblie şi Coran?

Biblia: adevăr sau minciună?

Musulmanii cred că Coranul a fost literalmente dictat lui Mohamed de către Dumnezeu în limba arabă. Textele Coranului sunt sfinte pentru musulmani. Acest lucru este valabil și pentru Biblie: în calitate de creștini credem că autorii Bibliei au fost inspirați de Duhul Sfânt (fără ca Dumnezeu să dicteze textul). Același Duh Sfânt îi ajută pe cititori să interpreteze corect Biblia. Cuvintele din Biblie sunt lipsite de viață până în momentul citirii lor.

În ceea ce privește conținutul, Coranul neagă că Isus este Fiul lui Dumnezeu, că a murit și a înviat din morți. Aceasta înseamnă că adevărul conform căruia Dumnezeu s-a întrupat în Isus datorită iubirii sale pentru noi nu este recunoscut.

>Citește mai multe în carte

 

Noul Testament afirmă că Isus este Fiul lui Dumnezeu, lucru negat în Coran. Dumnezeu i-a inspirat pe autorii Bibliei, însă nu a dictat textul.
Înțelepciunea Bisericii

Ce funcţie are Sfânta Scriptură în viaţa Bisericii?

Sfânta Scriptură dăruieşte sprijin şi putere vieţii Bisericii. Este, pentru fiii săi, tărie în credinţă, hrană şi izvor de viaţă spirituală. Este sufletul teologiei şi al predicării pastorale. Psalmistul spune că ea este „făclie pentru paşii mei şi lumină pentru cărările mele” (Ps 119,105). De aceea Biserica îndeamnă la citirea frecventă a Sfintei Scripturi, deoarece „necunoaşterea Scripturilor este necunoaşterea lui Cristos” (Sfântul Ieronim). [CCBC 24]

Asta spune Papa

Credința în Dumnezeu, mărturisită de urmașii spirituali ai lui Abraham - creștini, musulmani și evrei - atunci când este trăită sincer, când pătrunde viața, este un fundament sigur al demnității, fraternității și libertății oamenilor și un principiu al dreptății pentru conduita morală și viața în societate. Mai mult decât atât: ca urmare a acestei credințe în Dumnezeu Creator și Transcendent, omul se descoperă drept capodoperă a creației. El a fost creat, ne învață Biblia „după chipul și asemănarea lui Dumnezeu” (Gen 1,27); după Coran, cartea sacră a musulmanilor, deși omul este făcut din țărână, „Dumnezeu a suflat în el spiritul său și l-a înzestrat cu auz, vedere și inimă”, adică inteligență (Sura 32.8). [Sf. Papă Ioan Paul al II-lea, Ankara, 29 noiembrie 1979]