DeoQuest and TweetignwithGOD

 

All Questions
prev
Anterior:2.10 Ce înseamnă fiecare culoare?
next
Următorul:2.12 O singură Biserică – atunci, de ce sunt atâtea dezacorduri între creştini?

2.11 Care sunt originile Bisericii? Cum a început totul?

Originea Bisericii

Isus a adunat primii Apostoli și astfel a înființat Biserica. Episcopii noștri actuali și papa sunt urmașii apostolilor.Încă de la început, apostolii au delegat sarcini episcopilor. Biserica este formată din episcopi împreună cu toți ceilalți credincioși.

În comunitatea Bisericii învățăm să trăim împreună și să ne rugăm cum trebuie. În acest fel suntem pregătiți să trăim împreună cu Dumnezeu în ceruriVorbind despre Evanghelie , li se oferă și altor oameni posibilitatea de a se alătura acestei comunități și astfel să se apropie mai mult de Dumnezeu.

Isus a instituit Biserica pentru a-i aduna pe oameni la el şi, prin el, la Tatăl. Aceasta a început chiar înainte de creaţie.
Înțelepciunea Bisericii

Ce înseamnă „Biserică"?

Biserica se spune în greacă Ekklesia = cei chemaţi afară. Noi, toţi cei botezaţi şi care credem în Dumnezeu, suntem chemaţi de Dumnezeu; Cristos, aşa cum spune Paul, este capul Bisericii, iar noi suntem trupul său.

Atunci când primim Sacramentele şi ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, Cristos este în noi şi noi suntem în el – aceasta este Biserica. Sfânta Scriptură descrie cu imagini mereu noi comuniunea strânsă de viaţă cu Isus a tuturor celor botezaţi: uneori vorbeşte despre poporul lui Dumnezeu, uneori despre mireasa lui Cristos; alteori Biserica este numită mamă, apoi este familia lui Dumnezeu, sau este comparată cu un ospăţ de nuntă. Biserica nu este niciodată o simplă instituţie, nu este niciodată o Biserică în sens birocratic, care se pune deoparte. Putem avea resentimente faţă de erori şi pete în interiorul Bisericii, dar niciodată nu putem să ne îndepărtăm de ea, pentru că Dumnezeu a voit-o pentru totdeauna şi, în pofida tuturor păcatelor, nu o părăseşte. Biserica este prezenţa lui Dumnezeu printre oameni şi pentru aceasta trebuie să o iubim.  [Youcat 121]

Care sunt originea şi împlinirea Bisericii?

Biserica îşi are originea şi împlinirea în planul veşnic al lui Dumnezeu. A fost pregătită în vechea alianţă prin alegerea Israelului, semn al reunirii viitoare a tuturor naţiunilor. Întemeiată pe cuvintele şi acţiunile lui Isus Cristos, a fost realizată mai ales prin moartea sa răscumpărătoare şi prin învierea sa. Apoi a fost manifestată ca mister de mântuire prin revărsarea Duhului Sfânt la Rusalii. Îşi va avea împlinirea la sfârşitul timpurilor ca adunare cerească a tuturor celor răscumpăraţi. [CCBC 149]

Cu ce scop vrea Dumnezeu Biserica?

Dumnezeu vrea Biserica pentru că nu doreşte să ne răscumpere în mod individual, ci pe toţi împreună, şi vrea să facă din toată omenirea poporul său..

Nimeni nu ajunge la cer de unul singur. Cine se concentrează numai asupra sa şi se gândeşte numai la mântuirea personală a propriului suflet trăieşte în mod asocial. Acest lucru este imposibil în cer, precum şi pe pământ; Dumnezeu însuşi nu este asocial, nu este o fiinţă solitară şi autosuficientă. Dumnezeul unitrinitar este în sine „social”, adică o comuniune inserată într-un veşnic schimb de iubire. Pe baza modelului divin, şi omul este orientat spre relaţie, spre schimb, spre participare şi spre iubire. Noi suntem responsabili unul de celălalt.  [Youcat 122]

Asta spun Părinții Bisericii

Apostolii au primit Evanghelia pentru noi de la Domnul Isus Cristos ... cu adeverirea Duhului lui Dumnezeu, binevestind că are să vină Împărăția lui Dumnezeu. Predicând, dar, în țări și cetăți, au pus episcopi și diaconi pentru cei ce aveau să creadă, pe cei care au crezut întâi, după ce au fost probați de Domnul. [Sf. Clement al Romei, Scrisoare către Corinteni, cap. 42 (MG I, 292)]

Asta spune Papa

Mântuirea, care rămâne întotdeauna un dar al Duhului Sfânt, necesită cooperarea omului, atât pentru a se salva pe sine, cât și pentru a-i salva pe ceilalți. Aceasta este Voința lui Dumnezeu și acesta este motivul pentru care a întemeiat Biserica și a făcut-o parte din planul său de mântuire. [Sf. PapĂ Ioan Paul al II-lea, Redemptoris Missio, n. 9]