Alle Tweets
Vorige:
Volgende:

2.11 Wat is de oorsprong van de Kerk? Hoe is het begonnen?

De oorsprong van de Kerk

Jezus riep de eerste Apostelen bij elkaar en maakte zo een begin met de Kerk. Onze bisschoppen en de paus zijn de opvolgers van de Apostelen. Vanaf het eerste begin gaven de Apostelen hun taak door aan bisschoppen. Samen met de bisschoppen vormen alle andere gelovigen de Kerk

In de gemeenschap van de Kerk leren we goed samen te leven en te bidden. Zo worden we voorbereid op het samenleven met God in de hemel. Door over het Evangelie te vertellen krijgen ook andere mensen de kans deel uit te gaan maken van deze gemeenschap en zo tot God komen.

> Lees meer in het boek

Jezus stelde de Kerk in om: a) het Evangelie te verkondigen b) samen als christenen te leven c) iedereen tot God te laten komen.

Uit de Wijsheid van de Kerk

Wat betekent ‘Kerk’?

Het Griekse woord voor Kerk: ‘ekklesia’ betekent ‘de geroepenen’. Wij allen die gedoopt zijn en in God geloven, worden door de Heer geroepen. Samen vormen we de Kerk. Christus is, zoals Paulus zegt, het hoofd van de Kerk. Wij zijn zijn lichaam.

Als wij de Sacramenten  ontvangen en het Woord van God horen, is Christus in ons en zijn wij in Hem – dat is de Kerk. De Heilige Schrift beschrijft de nauwe persoonlijke levensgemeenschap van alle gedoopten met Jezus in steeds nieuwe beelden: de ene keer is er sprake van het volk van God, dan weer van de bruid van Christus; één keer wordt de Kerk moeder genoemd, dan weer is ze de familie van God, of ze wordt vergeleken met een bruiloftsgezelschap. Nooit gaat het over de Kerk als alleen maar een instituut, nooit over de ‘officiële kerk’, waar je aan voorbij kunt leven. Wij zullen ons ergeren aan de fouten en gebreken in de kerk, maar we kunnen ons nooit van haar distantiëren, omdat God onherroepelijk voor haar gekozen heeft en zich ondanks alle zonde niet van haar distantieert. De kerk is Gods aanwezigheid onder ons mensen. Daarom moeten wij wel van haar houden. [Youcat 121]

Waarin vindt de Kerk haar oorsprong en voltooiing?

De Kerk vindt haar oorsprong en voltooiing in het eeuwig heilsplan van God. Zij werd in het Oude Verbond voorbereid met de uitverkiezing van Israël, teken van de toekomstige vereniging van alle volken. Gegrondvest door het woord en de werkzaamheid van Jezus Christus, werd zij vooral verwezenlijkt door zijn verlossende dood en zijn verrijzenis. Zij werd vervolgens zichtbaar als mysterie van heil door de uitstorting van de heilige Geest op Pinksterdag. Zij zal op het einde der tijden worden voltooid als de hemelse vergadering van alle verlosten. [CCKK 149]

Waartoe wil God de Kerk?

God wil de Kerk, omdat Hij ons niet individueel, maar gezamenlijk wil verlossen. Hij wil de hele mensheid tot zijn volk maken.

Niemand komt op de asociale toer in de hemel. Wie alleen denkt aan zichzelf en zijn eigen zielenheil, leeft asociaal. Dat is in de hemel evenmin als op aarde mogelijk. God zelf is niet asociaal; Hij is niet een eenzaam, zelfgenoegzaam wezen. De drievuldige God is in wezen ‘sociaal’, een gemeenschap, een eeuwige uitwisseling van liefde. Naar het voorbeeld van God is ook de mens ingesteld op relatie, uitwisseling, deelneming en liefde. Wij zijn verantwoordelijk voor elkaar. [Youcat 122]